"Axios!" - Titta på det vackra ögonblicket när en man blir en östlig katolsk biskop

6
min read

"Axios!" - Titta på det vackra ögonblicket när en man blir en östlig katolsk biskop

tis, 02/06/2024 - 21:00
0 comments

Biskop Robert Mark Pipta, en före detta seminarierektor och präst i stiftet i Phoenix, är den rutenska biskopen av Parma, Ohio.

Biskop Robert Mark Pipta av Parmas stift för rutenerna är avbildad den 8 november 2023 vid sin biskopsvigning. (foto: Parmas stift)

 

En biskops tre plikter (munera) är att undervisa, helga och styra. För att undervisa behöver en biskop "intellektuell ödmjukhet", så att han undervisar om att känna igen sin egen svaghet. För att helga måste en biskop påminna sitt folk om den osynliga världen och alltid sträva efter att föra människor in i ett möte med det heliga. För att kunna regera måste en biskop vara i samklang med den Helige Ande, som ger styrka och vishet att leda Guds heliga folk.

Dessa idéer uttrycktes av biskop John Michael Botean till den nyvigde biskopen Robert Mark Pipta under predikan vid den gudomliga liturgin för vigning och tronbestigning av en ny biskop för Parmas stift för rutenerna den 8 november 2023 i Euklides, Ohio. Det var ett tillfälle av stor glädje för den universella kyrkan, men särskilt för de östliga katolska kyrkorna i Förenta Staterna

Biskop Robert Mark Pipta (t.v.) fotograferas vid sin biskopsvigning den 8 november 2023

Biskop Robert Mark Pipta (t.v.) fotograferas vid sin biskopsvigning den 8 november 2023.

 

På högtiden för S:t Mikaels synaxis och de heliga änglarna prästvigdes biskop Robert. Det var en lämplig dag att kalla på alla de himmelska härskarornas förböner.

(En synaxis är en liturgisk sammankomst i österländsk kristendom, vanligtvis för firandet av vesper, matiner, små timmar och den gudomliga liturgin. Ledare för alla änglar är ärkeänglarna Mikael och Gabriel. Den ortodoxa kyrkan vördar deras synliga sida och märkbara arbete den 8:e november.  Översättarens kommentar.)

Jag lärde känna biskop Robert lite grann under mina fyra år som diakonist vid Byzantine Catholic Seminary i Pittsburgh, där han var vår rektor. Följaktligen kan jag ge en liten inblick i den rutenska kyrkans nyaste biskop.

Det som först slog mig med (dåvarande) fader Robert var hans känsla för detaljer. Han tycker väldigt mycket om att allt är på sin plats. Detta gjorde honom till en idealisk instruktör för våra liturgiska praktik- och sångklasser. Att lära sig de rätta rubrikerna för att tjäna den gudomliga liturgin, och skönhet i liturgiska uttryck, är mycket viktigt för biskop Robert.

I min diakonklass på 16 män gjorde vi många misstag under vår liturgiska övning. Trots våra felsteg var fader Robert alltid tålmodig i sin tillrättavisning – en god egenskap för en biskop, utan tvekan.

Där han verkligen kom till liv var under våra sånglektioner. Biskop Robert har en djup kunskap och kärlek till musik. Han studerade musik vid University of California i Irvine. Jag minns att jag sjöng en av litaniorna under vår övningslektion. Fader Robert frågade om jag kunde sjunga lite högre. Trots att jag flera gånger försökte uppfylla hans begäran kunde jag inte. Med ett skrämt uttryck i ansiktet tittade jag på honom och han skrattade och vi gick vidare.

Hans undervisning och ledarskap under våra fyra år av utbildning lämnade ett bestående intryck på oss alla diakonkandidater. Jag är säker på att samma uppmärksamhet på detaljer, vänliga tillrättavisning och förstående uppträdande kommer att tjäna honom väl när han börjar sin biskopstjänst.

Människor samlas i Holy Resurrection Byzantine Church i Euclid, Ohio, den 8 november 2023, för biskopsvigningen av biskop Robert Mark Pipta

Människor samlas i Holy Resurrection Byzantine Church i Euclid, Ohio, den 8 november 2023, för biskopsvigningen av biskop Robert Mark Pipta.

 

Vigningen av en ny biskop i den bysantinska riten är en anmärkningsvärd upplevelse. Själva ordinationen äger rum efter Trisagion ("Helige Gud, Helig och Mäktig, Helig och Odödlig, förbarma dig över oss!") före epistelläsningen. Kandidaten leds tre gånger runt altaret av sina tre vigare. I biskop Roberts fall var det metropoliten William Skurla (ärkestiftet i Pittsburgh), biskop Kurt Burnette (Passaic i New Jersey) och biskop Nil Lushchak (Eparkin i Mukatjevo).

Fader Robert Pipta leds runt altaret tre gånger av sina tre vigare

Fader Robert Pipta leds runt altaret tre gånger av sina tre vigare.

 

Kandidaten kysser varje hörn av altaret medan "Jesajas dans" sjungs under det sista passet. Texten lyder: "Gläd dig, Jesaja! Jungfrun var havande och födde en son, Immanuel. Han är Gud och människa. Hans namn är Solens uppgång. Genom att lovprisa honom välsignar vi Jungfrun." Detta är samma text som används vid varje prästvigning och under kröningens mysterium (sakrament) (äktenskapet) – liksom en man är familjens överhuvud, så har också var och en av de vigda (och de mest fullkomliga biskoparna) del i Kristi avbild som kyrkans huvud.

Fader Robert Pipta vilar sitt huvud på altaret vid sin biskopsvigning den 8 november 2023

Fader Robert Pipta vilar sitt huvud på altaret vid sin biskopsvigning den 8 november 2023.

 

Kandidaten knäböjer sedan i mitten av altaret och vilar sitt huvud på det. Evangeliernas bok hålls högt över hans huvud och de tre vigarna lägger sina händer på kandidatens huvud och ber invigningsbönerna. Medan folket samtycker till hans tjänst genom att proklamera "Axios!" (grekiska för "Han är värdig!"), ikläds sedan den nyvigde biskopen sina biskopsskrudar – sakkos (en vestitur hämtad från de bysantinska kejsarna), omophorion (pallium), Panagia (en ikon av Theotokos som bärs på en kedja vid biskopens bröst) och kronan (mitra). Dessa nya kläder kapslar in visuella och symboliska representationer av hans ämbete att undervisa, helga och styra.

"Panagia" placeras på fader Robert Pipta vid hans biskopsvigning den 8 november 2023

"Panagia" placeras på fader Robert Pipta vid hans biskopsvigning den 8 november 2023.

 

Den gudomliga liturgin fortsätter som vanligt fram till tronbestigningen, som följer på mottagandet av den heliga kommunionen. Den nye biskopen leds till tronen på den heliga platsen (helgedomen) och sätts ned. Sedan hälsas han med en fridens kyss av de närvarande biskoparna och alla präster och diakoner i hans stift som är närvarande. Detta ögonblick är ett ögonblick av broderlig kärlek, eftersom den nye biskopen officiellt välkomnas av sitt prästerskap för att börja arbetet med dem som medarbetare i vingården. När man bevittnar biskopsvigningen känner man att det är mer än upphöjelsen av en man till ett högre ämbete (även om det naturligtvis är det) – det är en känsla av att gräva djupare i den kallelse till tjänst som alla grader av prästerskapet delar i sig.

Biskop Pipta utbyter fridskyssen vid sin biskopsvigning den 8 november 2023

Biskop Pipta utbyter fridskyssen vid sin biskopsvigning den 8 november 2023.

 

Jag tror att detta bekräftas av biskop Roberts val av biskopsvapen. Vad som inte var förvånande var hans val av bilder. Han valde en ikon av St. Romanos the Melodist, en bysantinsk hymnograf och kompositör från 500-talet. Det var inte Romanos talang för sång eller melodi som gjorde det möjligt för honom att skriva hymner med ett enormt teologiskt djup – det var hans helighet och ödmjukhet. Detta gav honom beröm i Konstantinopel. Trots sina hyllningar förblev han en ödmjuk diakon i kyrkan i Konstantinopel och tjänade kyrkan som musiker och sakristan under resten av sitt liv. Hans ödmjuka liv är en förebild för biskop Roberts biskopstjänst.

Rullen som helgonet håller på biskopens vapensköld lyder: "Må jag lyda det jag lär och vara den förste att göra det jag lär" – ett passande motto för en ny biskop. Sankt Romanos är också förknippad med högtiden för Guds Moders heliga beskydd och avbildas ofta på hennes ikon. Eparchy där biskop Robert kommer från (Phoenix Eparchy) står under beskydd av Guds Moders heliga beskydd, liksom hela Metropolitan Church of Pittsburgh.

Biskop Robert Mark Piptas vapensköld

Biskop Robert Mark Piptas vapensköld

 

Biskop Robert växte upp i Kalifornien och var en aktiv medlem i Annunciation Byzantine Catholic Church i Anaheim. Han prästvigdes 1994 och verkade i en mängd olika församlingar i Phoenix (tidigare Van Nuys stift). Han började sin tjänst vid det bysantinska katolska seminariet St. Cyril och Methodius 2014 och tjänstgjorde i den intereparchiella liturgin och musikkommissionerna och tjänstgjorde också som kallelseledare i 19 år. Hans meritlista över att ha tjänat kyrkan påminner om påven Franciskus önskan om att herdar ska ha "lukten av sina får". Biskop Roberts omfattande pastorala tjänst i kombination med hans erfarenhet av administration kommer utan tvekan att göra honom till en effektiv tjänande ledare för folket i Parmas stift.

Biskop Robert Mark Pipta välsignar folket vid sin biskopsvigning den 8 november 2023

Biskop Robert Mark Pipta välsignar folket vid sin biskopsvigning den 8 november 2023.

 

Biskop John Michael (stiftet i Kanton för rumänerna) sade:

Jag ser fram emot att arbeta med min nya granne i Parma och att lära känna honom bättre. Jag tror verkligen att han kommer att vara en stark, positiv, pastoral närvaro, inte bara bland bysantinska katoliker i hans församling, utan hans nya tjänst kommer att ge hans eftertänksamma röst den plattform han förtjänar. Många år, Ers Nåd!

Biskop François Beyrouti (melkitisk katolsk stift i Newton) sade:

Jag har känt biskop Robert i över 10 år sedan han var pastor i Holy Angels Byzantine Catholic Church i San Diego. Jag hade också förmånen att få samarbeta med honom när han var kyrkoherde för S:t Cyril och Methodius i Pittsburgh, Pennsylvania. Jag tycker att biskop Robert är en mycket organiserad person som tar allt han gör på största allvar. Med sin stora erfarenhet av församlingar och seminarier kommer biskop Robert att bidra med ett brett spektrum av kunskap och pastorala insikter i sin nya roll som biskop i det bysantinska stiftet i Parma. Jag ser fram emot att samarbeta med honom på det sätt som de olika östliga katolska kyrkorna kan dela resurser och erfarenheter så att vi alltid kan vara enade och stå med varandra för att tjäna våra församlingar.

Vi tar alla tillfället i akt att gratulera biskop Robert till hans biskopsvigning och be för hans fruktbara tjänst!

Mnohaja i blahaja l'ita - Gud give dig många år!

För mer information om biskop Robert, besök Parmas stifts hemsida.

Video: Ordination of Bishop Robert Mark PIPTA

 

Robert Klesko

Robert Klesko Fader diakon Robert Klesko är teologisk rådgivare vid EWTN, gift med Aundrea med fem pojkar och en flicka, och är diakon i den bysantinska (rutenska) katolska kyrkan. Han skriver från Irondale, Alabama.

Till svenska, februari 2024, Eva-Lotta Svensson

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/02/2024