Äktenskapets hälsa bygger på Guds nåd och mänskliga dygder

3
min read

Äktenskapets hälsa bygger på Guds nåd och mänskliga dygder

sön, 07/02/2023 - 14:00
Posted in:
0 comments

Bild: Reproductive Health Supplies Coalition, Unsplash.

Med tanke på den information om sexualitet och barnafödande som unga män och kvinnor i vårt samhälle får i upprepade olika former, är det inte orimligt att anta att inställningen i dessa frågor också kan ha en viss påverkan bland oss katolska kristna i våra familjer. Den rätta inställningen kommer de unga till del genom föräldrarnas föredöme och ansvarsfulla undervisning.  

Konfirmerade i Sverige uppväxta unga människor kommer ändå att jämföra samhällsinformationen med Kyrkans undervisning i den äktenskapliga etiken. Hormonella p-piller är oförenliga med den kristna respekten för Guds skapelseplan och för den sakramentala relationen mellan man och hustru. Kyrkan har dock aldrig sagt nej till terapeutiskt användande av hormonella p-piller – alltså av medicinska skäl.

P-pillren är inte onda ting men det är användningen av dem som måste bedömas med hjälp av samvetet och katolsk undervisning om sexualiteten i äktenskapet. Forskare på Uppsala universitet visar emellertid nu att vissa p-piller har icke önskade effekter också på hälsan och normal livstillfredsställelse.

Det förefaller klokt att avråda generellt för sådana preventivmetoder som orsakar lidande för mycket stora grupper av kvinnor i vårt samhälle. Det är inte självklart lätt att följa Kyrkans råd och förklaringar. Landstingen har en grundmurad uppfattning om vad man kallar sexuell hälsa och de politiska partierna formulerar sin ideologi. Katolska unga män och kvinnor i början av äktenskapet påverkas av utomstående och står inför ett moraliskt val.

I katolskt sammanhang – äktenskapsundervisning och äktenskapsrådgivning – är det viktigt att inte vara okunnig om hur man utanför katolskt tänkande och etik inom äktenskapet ser på olika former av p-piller och andra preventivmetoder. Rekommendationen från Kyrkans sida är alltid att avstå från artificiella medel eller metoder och förlita sig på periodisk avhållsamhet och med naturlig familjeplanering enligt normerna i encyklikan Humanae vitae av påven Paulus VI (1968).

Påve Paulus VI

Påve Paulus VI undertecknade Humanae vitae den 25 juli 1968 (foto Wikipedia)

 

Som rådgivare och själasörjare måste vi i Kyrkan ha förståelse för vilka val kvinnor ställs inför i vår tid och i kontakterna med MVC och BVC eller privata läkarmottagningar. Det är därför av intresse att ta del av den forskning som gjorts och görs på området preventivmedel. Det visar sig att preventivmedlen själva är problematiska, bland annat med tanke på psykisk ohälsa och depression. Inom Kyrkan måste vi undersöka alla möjligheter att förebygga relationsproblem som kan leda till förlorad kärlek och separation som drabbar både paren och barnen.

En ny studie från Uppsala universitet under ledning av doktoranden Therese Johansson vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, och en av studiens ledande forskare, har informerat om resultatet av de senaste studierna. Bland annat följande framgår av rapporten som är publicerad under forskning vid Uppsala universitet.

Therese Johansson, Institutionen för immunologi, Uppsala Universitet

Therese Johansson, Institutionen för immunologi, Uppsala Universitet (foto Uppsala Universitet)

 

Forskare som försökt få fram en samlad bild av effekten av p-pilleranvändning har kommit fram till att risken för depression är 73 % större än för kvinnor som inte använder dem. Depression kan ha många orsaker men är globalt utbredd. Både män och kvinnor kan drabbas någon gång under livet och kan då också behöva behandling. Globalt sett är depression den ledande orsaken till ohälsa och funktionsnedsättning. Många människor är påverkade och minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män drabbas någon gång under sin livstid av en behandlingskrävande depression.

För kvinnors del har det antagits att p-piller påverkar humöret i så hög grad att de mår psykiskt dåligt och att det är ett skäl till att de slutar använda piller. Studier har nu visat att sambandet finns och är möjligt att konstatera. Forskare vid Uppsala Universitets institution för immunologi har kommit fram till att information om biverkningarna är viktig för att yrkesverksamma kvinnor som ser fördelar med p-piller behöver tänka på sin psykiska hälsa och få större förståelse för svängningarna i humöret. De kan naturligtvis kontrollera det men om det leder till depression blir situationen svårare både i yrkesrollen och som hustru och mor.

Vad som tycks särskilt viktigt att observera i studierna är att tonårsanvändarna av p-piller längre fram i livet upplever längre perioder av depression än de som börjat efter tonåren. En av forskarna säger dock: ”Det är viktigt att betona att de flesta kvinnor tolererar externa hormoner väl utan att uppleva negativa humöreffekter, vilket gör kombinerade p-piller till ett utmärkt alternativ för många. P-piller gör det möjligt för kvinnor att förhindra oplanerade graviditeter och de kan även förebygga sjukdomar som drabbar kvinnor, inklusive äggstockscancer och livmoderkroppscancer. Dock löper vissa kvinnor en ökad risk för depression när de börjar med p-piller.”

Det här är den information som möter oss ute i dagens samhälle. Våra unga som ska gifta sig är mycket medvetna om samhällets syn på sexualitet och fortplantning. Det är vår uppgift – och plikt - att visa på den naturliga vägen till äktenskaplig kärlek och viljan till flera barn under livets gång. Kyrkan har sanningen. Vi måste bara förklara den.

Göran Fäldt

källa: www.forskning.se

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
29/02/2024
Katolsk Horisont
10/02/2024