Acceptera historien och satsa på omvändelsen

1
min read

Acceptera historien och satsa på omvändelsen

fre, 02/01/2019 - 09:08
Posted in:
0 comments

Foto: Bruno Cadoré, Prästvigd 1986 och Ordensgeneral sedan 2010

Tankar av Dominikanernas ordensgeneral Bruno Cadoré OP

Påven inleder traditionsenligt fastetiden i vårt ordenshus Sankta Sabine i Rom. Vi hade beslutat att ordenshuset i påvens närvaro under askonsdagsfirandet 2016 skulle invigas till bön för omvändelse i alla våra kommuniteter. Bönen skulle ge oss tillfälle att be om förlåtelse för allt som lett oss att tro att människans ord om Ordet skulle vara viktigare än Ordet självt. Det var sedan bara att lägga märke till att just detta år i Guds försyn också utlysts som ”Barmhärtighetens år ” i Kyrkan.

I själva verket är omvändelsen resultatet av den satsning bröderna i den dominikanska gemenskapen antagit när de vill vandra sanningens väg tillsammans.

Satsningen man lovat varandra kan bara hållas vid liv i ömsesidighet. Det är en gåva att njuta av när den till slut vägs och anpassas till var och en och utgör ett försvar mot den hela tiden återkommande frestelse att falla för denna världens maktbegär.  

Visserligen kan denna vandring vara en metod som ibland tycks alltför svår och som inte alltid bär de önskade frukterna och som under olika tider kan urarta i riktning mot en formell praktik. Kort sagt är den underkastad verkliga, mänskliga faror. Men det är just det som är den dominikanska satsningen. Att tro på att denne Kristus kan omforma våra försök att bygga varje dag med allt mer och med större riktighet till en verkligt mänsklig kommunitet som viger sig till att lyssna till Ordet och leva av det, samtidigt som det förkunnas utåt. Och det är när man accepterar historien med dess ljuspunkter, men också mörkret, som man omvänder sig för evigt.  

Ur boken Avec Lui, écouter l’envers du monde, Paris. Éditions du Cerf, sid 92-93. (Att lyssna med Honom på världens ovansida). Fader Bruno beskriver en väg av förnyelse för en av Kyrkans stora och inflytelserika ordnar, predikarorden, som under 2010-talet firat sitt 800-årsjubileum. Översättning för Katolsk Horisont, Göran Fäldt, januari 2019.

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024