Vi firar Den Saliga Jungfrun Marias födelse, 8 september

Vi firar Den Saliga Jungfrun Marias födelse, 8 september

Mariabarnet

Vi firar

Den Saliga Jungfrun Marias födelse

8 september

Devotionen till Mariabarnet

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Devotionen till Mariabarnet

av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Guds Moders Födelse, Marie födelse firas som ”frälsningens gryning” (jfr kollektbönen) sedan 500-600-talen av den bysantinska och den romerska liturgin. Den har sitt ursprung i Jerusalem, som strax före år 500 fick en Marie Födelses kyrka, senare kallad Sankta Annas kyrka. Festen är i västerlandet instiftad av den Helige Sergius I (687-701) år 695. Varför man valde just detta datum för att fira den Heliga Jungfruns födelse är okänt. En legend berättar att den Helige Maurilius (+453) införde firandet av Guds Moders födelse i sitt Stift Angers eftersom en man berättat att han på kvällen den 7 september hörde en röst som sa att Marias födelsedag inträffar följande dag. Eftersom den Heliga Jungfruns föräldrar, de Heliga Joakim och Anna, hade varit barnlösa i över tjugo år, lovade de Gud att om de skulle få ett barn, så skulle detta vigas till Honom. Det Heliga paret fick en dotter, som föddes i Nasaret år 3986 från världens skapelse. Som Marias barn får vi aldrig glömma hennes födelsedag!

”Hela skapelsen borde sjunga och dansa och bidra med något som anstår denna dags glädje! Marie Födelse är en fest som ska vara gemensam för Himmelens och jordens invånare, och alla som hör samman med varandra i världen och över världen ska fira den!” Helige Andreas av Creta (munk och ärkebiskop, ca. 660-740)

I devotionen till Mariabarnet tackar vi Gud för att Han gett oss Maria till syster och föredöme. Kyrkans store förespråkare till denna devotion kan man med all säkerhet säga vara den Helige Johannes Eudes (1601-1680, 19 aug.). Långt före den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet, var den Helige Johannes Eudes en apostel för det andliga barnaskapets lilla väg. I denna anda rekommenderade han särskilt devotionen till Jesu och Marias heliga barndom. Han inte bara komponerade Litanian till Mariabarnet samt Mariabarnets Ufficium, utan var troligen den som införde seden med att hylla ett särskilt Mariabarn under september månad i sin kommunitet. Han införde också en särskild fest för den 12 oktober, Marie Heliga Barndom, och lovade sin förbön i Himmelen för alla de präster som rekommenderade denna devotion till de troende. Många andra helgon har delat den Helige Johannes´ Eudes devotion till det Heliga Mariabarnet.

Som exempel kan nämnas Conventualfranciskanen, den Helige Josef av Copertino (1603-1663, 18 sept.) som särskilt ville be och gjorde sina botövningar inför den staty av Mariabarnet han fick ha i sin cell i Assisi. Dessa, ofta mycket påkostade statyer av det liggande lilla Mariabarnet, skiljer sig från avbildningar av Jesusbarnet genom att de är helt lindade i vitt och med en huvudbonad, ofta vackert broderade med pärlor etc.

”Strö blommor på Marias vagga. Dessa blommor ska vara: helig ansträngning för att efterlikna henne; heliga föresatser att tjäna henne; renhetens och kyskhetens liljor; kärlekens rosor; ödmjukhetens och enkelhetens violer. Min Gud, när ska den Allraheligaste Jungfrun födas i våra hjärtan? Vad mig beträffar kan jag tydligt se att jag tyvärr är ovärdig detta underverk. Dock är ju hennes Son född i ett stall… Ha därför mod: låt oss göra plats för detta Heliga Barn, för hon älskar inga andra platser än de som är smyckade med ödmjukhet, fattiga genom enkelheten och väldoftande av helig kärlek till Gud och nästan!”  Helige Franciskus av Sales (1567-1622, 24 jan.).

Marias vagga är Drottningens Tron, förnya därför på hennes barnaskaps dagar (8 sept., 12 sept. 12 okt. samt 21 nov.) ditt löfte om att lyda henne. Marias vagga är en Lärostol, lyssna på hennes undervisning och följ hennes exempel. Marias vagga är hennes Altare som Förmedlaren av all Nåd, lägg ditt hjärta på detta Altare och ditt offer tillsammans med all bön.

Den 8 i varje månad är helgad åt Mariabarnet. Vi hyllar denna dag Guds Moders inträde i världen, vilken var den direkta förberedelsen till Frälsningsverket. Be gärna litanian och någon bön från denna devotion den 8 varje månad.

Till devotionen till Mariabarnet hör firandet av Presentationen i Templet den 21 november. Från början firades denna dag invigningen av en Mariakyrka nära Templet i Jerusalem dit Maria enligt Jakobs Protoevangelium fördes för att fostras i Herrens tjänst medan hon ännu var ett litet barn. Den lilla Maria var endast tre år gammal då hennes föräldrar infriade sitt löfte om att viga sitt barn till Gud. Det var den 21 november år 3989 från världens skapelse. Den Heliga Jungfrun skulle tillbringa elva år i Templet, innan prästerna ansåg att de skulle utse en make åt henne. På 500-talet började detta firas i östkyrkan och Bysans kejsare Mikael talar om detta i en skrift från år 1166. Filip av Maiziéres, ambassadör vid det påvliga hovet i Avignon hos Gregorius XI (1371-1378), berättade för påven om hur storslaget man firade denna fest i Grekland den 21 nov. Gregorius XI introducerade då festen i Avignon 1376 och Sixtus V (1585-1590) gjorde den obligatorisk för hela Kyrkan år 1585.

 

Guds Moders Löfte till dem som ärar hennes Barndom

I en ganska okänd uppenbarelse, som ägde rum i Mexico City år 1840, gav Guds Moder ett stort löfte till dem som ärar hennes Heliga Barndom.

På Herrens Uppenbarelses Fest (Epifania) den 6 jan. 1840 bad Syster Magdalena (+1859) tillhörande Konceptionssystrarna framför en staty av Jesusbarnet. Plötsligt började hon undra varför Marias barndom inte hyllades med sånger och böner. Strax därpå såg hon en vacker liten flicka, klädd som en drottning, som svävade i luften. Syster Magdalena hörde Mariabarnet säga: ”Jag ska ge många nådegåvor åt dem som ärar min Barndom.”

Överväldigad av det hon upplevt, begav sig Syster Magdalena genast till klostrets föreståndarinna, som utan någon entusiasm slog tillbaka förslaget om att införa denna devotion i klostret. ”Om detta är från Gud, så kommer Han att insistera”, var föreståndarinnans svar.

Syster Magdalena började genast att med stor iver be om kunskap om Guds Heliga Vilja. En dag, medan hon städade sakristian, fann hon ett änglahuvud, som brutits av från en monstrans. Hon frågade föreståndarinnan om tillåtelse att få använda huvudet för att tillverka en liten staty av Mariabarnet. En skulptör tillverkade sedan ett barn i naturlig storlek och detta vördades sedan hos systrarna i klostret. Devotionen spred sig mycket snabbt och överväldigande bönesvar dröjde inte att visa sig.

Precis som med alla stora devotioner i Kyrkans andliga liv, fick även devotionen till Mariabarnet starkt motstånd bland många av Kyrkans ämbetsmän. En from kvinna tog ärendet inför Påven Gregorius XVI (1834-1846), som inte bara gav sin apostoliska tillåtelse till devotionen av Mariabarnet utan även tillförsäkrade de troende avlat i samband med denna devotion.

I Sverige vördas en avbildning av Mariabarnet hos Conventualfranciskanerna (Gråbröderna) i klostrets privata kapell. Statyn kommer från Italien och den ställs ut i församlingskyrkan vid firandet den 8 september.

 

Besök också gärna:

http://www.mariabambina.org/

 

Firanden av Marias födelse och barndom

8 december: Marie Obefläckade Avlelses Högtid

Maria blir befriad från arvssynden genom en särskild nåd från Gud redan före Kristi, hennes Sons, frälsningsverk för att kunna föda Guds Son.

8 september: Marie födelses fest. Maria är troligen född i Jerusalem på den plats som utpekas i S:ta Anna kyrkan.

Den 8 varje månad brukar många katoliker över hela världen särskilt uppmärksamma som ”Mariabarnets månadsdag”. Med tacksamhet upphöjer vi vårt lov till Gud som gav oss Maria och prisar henne som föddes för att bli Frälsarens Moder. Det är samtidigt en förbönsdag för alla föräldrar att de uppfyller sin kallelse enligt Guds Vilja.

Många katoliker vördar, förutom en bild eller staty av Jesusbarnet, även en bild eller staty av Maria som barn. Denna kan med fördel tas fram just för månadsdagen eller på övriga Mariadagar under året.

12 september: Marie Heliga Namns fest (Guds Moders namnsdag)

12 oktober: Marie Heliga Barndom

Föreslagen av den Helige Johannes Eudes (1601-1680, 19 aug.).

Detta firande är inte infört i Kyrkans kalender, men vi kan ändå högtidlighålla denna dag med särskilda böner som hyllar Marie barndom.

 

Novenor inför dessa festdagar bes med fördel nio dagar innan själva firandet enligt en särskild böneintention.

5 augusti: Invigningen av Maria Maggiorebasilikan i Rom, även kallad för ”Maria Snö” (p.g.a. miraklet då snö föll under natten den 4 augusti 352 på den plats där basilikan nu står. I snödrivan fann man också den främsta av alla Roms Mariaikoner: Maria det romerska folkets räddning.).

Enligt Medjugorje budskapen och andra s.k. visionärer runt om i världen så är denna dag Marias historiska födelsedag. Detta behöver inte bekymra oss då vi uppfyller Guds Vilja genom att följa Kyrkans anvisningar för årets liturgiska firanden. Det spelar mindre roll om datum är historisk eller inte. Lydnaden för Kyrkan är det viktiga. Kyrkan har dock ett Mariafirande varje år den 5 augusti då vi hylla Guds Moder för hennes moderliga omsorg om oss alla – födelsedag eller inte.

Det undergörande Mariabarnet i Milano
Det undergörande Mariabarnet i Milano

 

Litania till Mariabarnet

Efter den Helige Johannes Eudes (1601-80, 19 aug.)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Jungfru, Välsigna oss, Maria

Du Himmelens stolthet och ära,

Du människans hopp,

Du helvetets fasa,

Du var förkunnad av profeterna,

Du var efterlängtad av patriarkerna,

Du mänsklighetens stora glädje,

Du den Helige Andes heliga tabernakel och tempel,

Du skapad utan arvssyndens fläck,

Du strålande i nådens hela skönhet,

Du Himmelska Barn, född för att ge världen hopp och glädje,

Du kyskhetens renaste duva, som förintar orenhetens dragningskraft,

Du strålande soluppgång, som ger hopp om frälsning och nåd,

Du sol utan minsta fläck, som strålar i en värld förmörkad av synd,

Du vackraste måne, som ger ljus även i den mörkaste hjärtevrå,

Du starka Barn, som med en enda blick får alla onda andar att fly,

Du älskade Barn, smyckad med nådens fullhet redan vid din födelse,

Du den utvalda framför alla andra,

Du som mer än alla helgon återger Guds helighets strålglans,

Du Himmelens port och Änglarnas Drottning,

O Marias undersköna själ som från evighet helt tillhör Gud,

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o  Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre.

F. Be för oss, Heliga Jungfru Maria,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

F. Låt oss be. Välsigna, Herre, Dina tjänare, och skänk oss fredens gåva när vi hyllar den Saliga Jungfruns födelse, genom vilken räddningen för hela världen dagades. Genom Kristus vår Herre.

Alla Amen.

 

Novena inför Marie Födelses Fest

Denna novena ber man mellan den 30 augusti - 7 september.

Först ber man nedanstående bön och sedan 30 Var hälsad Maria varje dag under novenan; detta blir tillsammans 270 Var hälsad Maria till minne av de dagar som den Heliga Jungfrun befann sig i sin moders, den Heliga Annas sköte. Guds Moder gav själv instruktioner om denna bön till den Heliga Gertrud den Stora (1256-1302, 16 nov.).

Ärorika Jungfru och milda Guds Moder Maria, jag kommer till dig som din ödmjuke tjänare som ovärdigt tillhör dig. Ur djupet av mitt hjärta ber jag dig att ta emot min enkla hyllning och jag ber dig att lyssna till min bön. Dessa böner vill förena sig med de oräkneliga och innerliga hyllningar och böner som änglarna och helgonen lovprisar dig med varje dag. I gengäld ber jag dig, du som är född till denna jord för att bli Guds Moder att även låta mig få bli återfödd i nåden som ditt barn, så att jag kan älska dig efter Gud över allt annat och troget tjäna dig på jorden, för att en dag få se och prisa dig för alltid i Himmelen.

Maria välsignat är det underbara ögonblick då du blev avlad utan arvsynd.

Be nu tio Var hälsad Maria

Maria, välsignad är den underbara tid, då du befann dig i din Heliga moder Annas sköte.

Be nu tio Var hälsad Maria

Maria, välsignat är det lyckosamma ögonblick då du föddes till jorden för att bli Guds Moder.

Be nu tio Var hälsad Maria.

Avsluta novenabönen med Salve Regina:

Salve Regina

Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; du vårt liv, vår fröjd och vårt hopp!

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Maria, vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.

Du milda och ljuva Jungfru Maria!

 

Eller på latin:

Salve Regína, Mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxules fílii Hevae. Ad Te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum Fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

 

Hyllningsbön på Marie Födelses Fest

Ur Oremus 1909. Bön för den 8 september

F. "Låt oss träda fram till Guds Brud, låt oss träda fram till Guds Moder, låt oss träda fram till Guds förnämsta tjänarinna. Allt detta är den Saliga Maria. Låt oss därför med glädje fira den Saliga Marias födelse. Med vad ska vi göra för henne? Hurdana offergåvor ska vi frambära till henne? O att vi åtminstone kunde skänka henne vad vi är henne skyldiga! Vi är skyldiga henne heder, vi är skyldiga henne tjänst, vi är skyldiga henne heder, ty hon är vår Herres Moder. Ty den som inte hedrar Modern, vanhedrar utan tvivel Sonen. Skriften säger ju: hedra din fader och din moder."

(Ur en predikan av den Helige Aelred av Rievaulx, 1110-67, 12 jan.)

F. Ditt inträde i världen, Heliga Jungfru Maria, liknar morgonrodnaden, som bebådar solens snara uppgång, ankomsten av rättfärdighetens sol, Kristus, vår Gud.

Alla Jag hälsar dig på din födelsedag.

Jag lyckönskar dig så som ett barn lyckönskar sin mor på hennes högtidsdag.

Välsignad vare Gud, som sände dig i världen.

Välsignad vare den dag, då du föddes.

Välsignat vare ditt Namn.

F. Ditt Namn, Maria, betyder härskarinna. Eva trodde ormen och ville bli såsom Gud. Du trodde ängeln och blev Guds Moder, Himmelens och jordens Drottning. Ditt namn betyder även havets stjärna. Ja, du är den stjärna, som lyser på livets stormiga hav och visar seglaren vägen till evighetens hamn. Ska vår farkost inte krossas mot blindskären, så får vi inte vända våra ögon från dig och det ljus, som strålar ut från ditt heliga liv. Med rätta manar därför den Helige Bernhard var och en av oss: ”När du hotas av frestelsens stormar, när du stöter på förföljelsens klippor, se upp till Stjärnan, åkalla Maria. När du vräks omkring av högmodets, ärelystnadens böljor, se upp till Stjärnan, åkalla Maria. Grips du av ångest för domen, av oro och misströstan för dina synders skull, tänk på Maria. I fara och nöd, i rådvillhet och bekymmer, tänk på Maria, anropa Maria. Följer du henne går du inte vilse. Åkallar du henne, behöver du inte misströsta. Beskyddas du av henne, har du intet att frukta.”

Alla Se, Heliga Jungfru, jag kommer med ett barns förtroende till dig, i dag då vi med glädje firar din nåderika födelse.

Jag hälsar dig som havets Stjärna, jag hyllar dig som min Härskarinna.

Jag flyr till ditt moderliga beskydd, jag anförtror dig min kropp och min själ.

F. Du blev född till människosläktets välsignelse. Genom en kvinna kom döden, genom en kvinna kommer livet. Genom Eva kom fördärvet, genom dig, Maria, kommer välsignelse. Därför är du välsignad bland alla kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Utverka åt mig på denna din födelsedag nåden, att bli återfödd till ett nytt, heligt liv, fullt av iver i Herrens tjänst.

Alla Genom din födelse har du kommit med glädje åt hela världen. Låt även mig känna något av denna himmelska glädje, så att jag föraktar världens falska glädjeämnen, tjänar Herren med glatt hjärta och så vinner Himmelens salighet.

F. Din födelse, Jungfruliga Guds Moder, har gett glädje åt hela världen,

Alla för av dig har utgått Rättfärdighetens Sol, Kristus, vår Gud.

F. Låt oss be. Vi ber Dig, Herre, ge Dina tjänare den Himmelska nådens gåva, så att vi, för vilka den Heliga Jungfruns moderskap blivit början till frälsning, vid hennes födelses fest tillväxer i frid, genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Hyllningsbön till Mariabarnet

Ur Il Libro delle Novene, 1996. Bön för Marie Födelses Fest, för Mariabarnets Novena 9 - 19 september. och för Marie Tempelgång den 21 november. Kan också användas som novenabön inför någon av de förutnämnda festerna.

Du ljuva Barn, som vid din födelse gladde Himlen, tröstade världen och fick Helvetet att frukta. Maria, din Heliga födelse har gett lindring åt de fallna, tröst åt de modfällda, styrka åt de sjuka och glädje åt alla. Vi ber dig att födas andligen i oss. Förnya i oss viljan att tjäna dig och låt de dygder blomma i oss som gör oss välbehagliga inför dig. Så att vi kan ta emot den Helige Ande, som kommer över oss, för att bli vittnen för Kristus till jordens yttersta gränser, på samma sätt som de som lämnade Nattvardssalen på Pingstdagen. O du stora lilla Maria, var moder för oss, var trösten för de som inte har frid i sina liv, var hoppet för dem som lever i fara för kropp och själ, var vårt skydd i frestelsen och var vår räddning i döden. Amen.

 

Hyllningsbön till Mariabarnet

Gammal Avlatsbön, Kard. Domenico Agostini, Venedig 28 febr. 1885. Passar utmärkt som novenabön i bekymmersamma situationer och som hyllning till Marie inträde i världen genom sin födelse den 8:e varje månad.

Ljuva Mariabarn, du som blev utsedd att bli Guds Moder och samtidigt Himlarnas Härskarinna och vår älskade Moder. Du som alltid ger oss ett sådant överflöd av nåd, hör min bön. I alla de bekymmer och behov, som varje dag hopar sig över mig från alla håll och särskilt de böneintentioner som jag har just nu, sätter jag allt mitt hopp till dig.

O Heliga Barn, i kraft av de privilegier som endast gavs åt dig och för de förtjänsters skull som du i ditt heliga liv har åstadkommit, ber jag dig om barmhärtighet och nåd. Visa för mig att nådens skatter från den andliga källan och allt gott som du förmedlar ännu flödar till oss. Visa att det du kan förmedla inte har begränsningar och är outtömligt eftersom din kärleksmakt över Guds Faderliga Hjärta är obegränsad. För den oändliga översvallande nåden som den Allrahögste har berikat dig med allt ifrån din Obefläckade Avlelse ber jag dig om bönhörelse o Himmelska Barn, och jag ska lovprisa i evighet ditt Hjärtas godhet. Amen.

 

Hyllningsnovenan till Mariabarnet

Ur Il Libro delle Novene, 1996

Novenan ber man mellan den 9-17 september

Du Heliga Barn av Davids kungliga släkt, du Änglarnas Drottning, nådens och kärlekens Moder, dig hyllar jag av hela mitt hjärtas kärlek. Hjälp mig att älska Herren med generös trohet för resten av mitt liv och låt mig få en innerlig devotion till dig, du den Förstfödda av den Gudomliga Kärleken.

Var hälsad Maria…

 

Du Himmelska Barn, som kom till världen som en obefläckad och vacker duva. Min själ jublar inför dig, du som är Guds vishets och godhets mästerverk. Du som var fullkomligt kysk och ren, hjälp mig att i fullkomlig trohet mot Gud bevara kyskheten, denna änglalika dygd, oavsett vilket offer som än krävs av mig.

Var hälsad Maria…

 

Var hälsad, undersköna och Heliga Barn, du den Himmelska fröjdens andliga paradis, där livets sanna Träd planterades vid Inkarnationen. Om du verkligen har mig kär, så hjälp mig att fly och att befria mitt hjärta från fåfänglighetens och sinnlighetens förgiftade frukt. Inspirera min själ till att uppfyllas av din Gudomlige Sons tankar, kärlek och dygder, dessa det odödliga livets ljuva frukter.

Var hälsad Maria…

 

Var hälsad, upphöjda Barn, du stängda lustgård, du ofattbara och ogenomträngliga för det skapade, öppen bara för den Himmelske Brudgummen, som fröjdade sig över att vila bland dina ypperliga dygders blommor. O du Paradisets Lilja, du underbara förebild i ödmjukt och fördolt liv. Hjälp mig så att den Himmelske Brudgummen alltid finner mitt hjärtas dörr öppen vid sina kärleksfulla besök, då Han vill ge mig sin nåd och inspiration.

Var hälsad Maria…

 

O Heliga Barn, du hemlighetsfulla soluppgång, Himmelens Heliga Port, på dig förtröstar och hoppas min själ. Hur ljum är jag inte i att tjäna Gud! Hur stor är inte risken att jag går förlorad! O du mäktiga Försvarare, välsigna mig från din vagga. Väck mig ur den andliga likgiltighetens och lathetens farliga dåsighet. Stöd min gång på livets väg (nämn här eventuella särskilda böneämnen). Hjälp mig att engagera mig i Herrens tjänst med iver och uthållighet ända till döden, så att jag kan uppnå livets segerkrans.

Var hälsad Maria…

 

Mariabarnets Rosenkrans

Det viktigaste vi kan be Guds Moder om är en salig död för oss och alla vi är kallade att be för. Mariabarnets Rosenkrans är särskilt ämnad för den 8:e varje månad samt att be med novenan inför Marie Födelses Fest.

Bönen om Marias välsignelse, som man ber på de ensamma kulorna, bads hela tiden av den Heliga Bartolomea Capitanio (1807-1836, 26 juli). Helgonet grundade år 1832 tillsammans med den Heliga Vincentia Gerosa Barmhärtighetssystrarna från Lovere, även kallade Mariabarnets systrar. I deras moderhus i Milano, Via Santa Sofia 13, finns den undergörande statyn av Mariabarnet.

Inled som vanligt med att kyssa krucifixet på din rosenkrans, gör korstecknet med det och recitera den Apostoliska Trosbekännelsen, Fader vår, tre Var hälsad Maria (för gåvan om förökad tro, hopp och kärlek), Ära vare Fadern.

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

 

Herrens Bön

Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

 

Lovprisningen

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ave Maria

Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

 

Inledningsböner (gamla avlatsböner):

Välsignad vare den Saliga Jungfrun Marias, / Guds Moders, Heliga och Obefläckade Avlelse.

(Leo XIII, 10 sept. 1878)

 

För din Obefläckade Avlelses skull, o Maria, /

gör min kropp kysk och min själ helig.

(Bön av Helige Alfons Maria de´ Liguori (1696-1787, 1 aug.)

Avlatsbön 5 dec. 1904)

 

Allraheligaste Jungfru Maria, Immaculata, Guds och vår Moder, / tala för oss till Jesu Hjärta, Han som är din Son och vår Broder.

(Leo XIII, 20 dec. 1890)

 

På de ensamma kulorna ber man den Heliga Bartolomeas bön:

O Maria, / lyft från din vagga din ömma hand och ge oss alla din heliga välsignelse!

 

På de tio kulorna ber man den gamla avlatsbönen

(Salige Pius IX, 27 mars 1863):

O Maria, du kom till världen utan synd, /

be för mig om nåden att få lämna denna värld utan synd.

 

Efter fem dekader ber man de sju avslutningsbönerna till ära för Marie Sju Smärtor och Fröjder:

Marie ljuva Hjärta, / var min räddning.

(Salige Pius IX, 30 sept. 1855)

 

O Maria, vårt hopp, / förbarma dig över oss.

(Helige Pius X, 3 jan. 1906)

 

Min Moder, / mitt hopp!

(Benedikt XV, 3 jan. 1917)

 

Moder så rik på kärlek, lidanden och förbarmande, /

be för oss.

(Helige Pius X, 14 maj 1908)

 

O Maria, Guds Moder och Barmhärtighetens Moder, /

be för oss och för alla dem som dött i Herrens famn.

(Leo XIII, 15 dec. 1883)

 

Min Moder, / befria mig från dödlig synd.

(Leo XIII, 8 feb. 1900)

O Maria, / må dina barn hålla ut i kärleken till dig!

(Pius XI, 9 maj, 1922)

 

Till sist:

O Maria, / lyft från din vagga din ömma hand och ge oss alla din heliga välsignelse, i Faderns E och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Den Helige Joakim, Jungfru Marias fader, tillsammans med Maria som barn
Den Helige Joakim, Jungfru Marias fader, tillsammans med Maria som barn

 

Bön till Den Helige Joakim

Gammal avlatsbön, Leo XIII. 20 mars 1886

Helige Joakim, du store och ärorike Patriark, jag gläder mig över att du blev utvald bland alla helgon att medarbeta i de gudomliga Mysterierna och att berika världen med Guds stora Moder, den Allraheligaste Maria.

Genom detta särskilda privilegium har du en särskild närhet till Modern och hennes Son och det finns ingen nåd, hur stor den än skulle kunna vara, som inte du kan uppnå för oss. Med tanke på denna din särställning kommer jag med förtröstan till ditt mäktiga beskydd och lägger fram inför dig mina och min familjs alla behov, både andliga och timliga. Särskilt ber jag dig att hjälpa mig, så att jag får den nåd som jag nu önskar och hoppas på genom din faderliga förmedling.

(Nämn böneintentionen)

Du var en fullkomlig förebild för det inre livet. Be för mig om nåden att bli en andlig människa, som obunden av denna världens goda lever av en uthållig kärlek till Jesus och Maria.

Hjälp mig även att få en stor kärlek och lydnad till den Heliga Kyrkan och till den Helige Fadern, som leder Henne, så att jag lever och dör i tro, hopp och fullkomlig kärlek, alltid har Jesu och Marie Heliga Namn på mina läppar och i mitt hjärta och så uppnår frälsningen. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Bön till De Heliga Joakim och Anna

Passande bön för den gemensamma novenan den 17-25 juli. Enligt gammal tradition har man som gemensam intention genom denna novena: kallelser till prästämbetet och ordenslivet.

Helige och ärorike Patriark Joakim och Heliga Anna, hur underbara är inte Herrens vägar som har utsett er till att medverka i uppfyllandet av Guds löften genom att ge mänskligheten den Allraheligaste Jungfrun Maria, Guds Moder. Genom detta enastående privilegium har ni båda en särställning inför både Moder och Son och kan be för mig på ett särskilt sätt om det som jag behöver till själ och kropp. Med stort förtroende tar jag min tillflykt till ert beskydd och anbefaller åt er mina själsliga och timliga behov och även mina nära och kära, särskilt ber jag er ta emot denna bön om hjälp (nämn böneintentionen).

 

Eftersom ni var fullkomliga förebilder för det inre livet, så ber jag er att utverka åt mig hos Gud Allsmäktig nåden att få bönens ande och att aldrig fästa mitt hjärta vid världsliga saker och ägodelar.

Låt mig, på er förbön, bli brinnande i kärleken till Jesus och Maria, och hysa en innerlig tacksamhet för att jag får tillhöra den Heliga Kyrkan.

Hjälp mig att vara lydig Kyrkan och Påven, som leder Henne, så att jag lever och dör i tro, hopp och fullkomlig kärlek.

Beskydda mig så att jag aldrig avviker från trons väg och upphör att åkalla Jesu och Marie Namn.

Bevara mig i Guds kärlek, så att jag tillsammans med er en gång uppnår den eviga saligheten. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Tisdagslöftet från Vår Herre

Enligt mycket gammal tradition anses tisdagen vara den Heliga Annas speciella dag. Vår Herre själv lär, enligt denna tradition, ha sagt vid hennes dödsbädd: ”Välsignad är du min älskade mormor! Alla de som vördar dig ska få välsignelse till kropp och själ. Jag ska höra deras bön i nöden och jag vill lyssna till dem för din skull. Eftersom du lämnar jordelivet på en tisdag, utser jag denna dag till din ära och jag vill bönhöra alla som ärar dig denna veckodag.”

Av denna anledning ansågs det särskilt lyckosamt att fira bröllop på en tisdag.

Den Heliga Anna är Skyddshelgon för: Äktenskap, hemarbetande, kvinnor som ska föda barn, möbeltillverkare, sjömän för att få vind i seglen, man ropade ”Hjälp Heliga Anna, själv tredje” (på medeltida statyer ser man först Jesusbarnet, dvs. första personen, som satt i knät på sin Moder Maria, andra personen, som i sin tur satt i knät på den Heliga Anna, som då blev "tredje personen").

Den Heliga Anna åkallas även för att mildra Skärseldens kval samt för att bekämpa pest och andra farsoter.

 

Medeltida Avlatsbön

I medeltida bönböcker återges denna bön med följande inledning: ”Påven Alexander VI satte upp denna bön på Sankt Peterskyrkans dörr i Rom år 1494 efter Kristi födelse och gav 10 000 års avlat efter dödssynder och 20 000 års avlat för svaghetssynder åt alla dem som tre gånger läste bönen inför den Heliga Annas bild.” Man kan förstå varför bönen var populär!

Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. Din nåd vare med mig. Du är välsignad av alla kvinnor. Välsignad vare din nådefulla moder, den Heliga Anna, hon som födde dig som är utan synd, du som födde Jesus Kristus, Guds Son. Amen.

(enligt gammal tradition ber man bönen tre ggr.)

Den Heliga Annas Rosenkrans

 

Den Heliga Annas Rosenkrans

Denna rosenkransbön finns dokumenterad från och med år 1875. Däremot vet man inte vem som är upphovet till denna böneform.

Den Heliga Annas Rosenkrans är särskilt populär bland engelskspråkiga katoliker, och många är de som kan vittna om att de genom denna bön fått ta emot många andliga nådegåvor och praktisk hjälp!

Den Heliga Annas rosenkrans brukar tillverkas med tre grupper med vardera fem kulor och en fristående kula som skiljer grupperna åt. I pendangen hänger en enskild kula och sist en medalj som avbildar den Heliga Anna.

För att ära Jesus, den Heliga Annas dotterson, källa till all nåd, be Fader vår och fem Var hälsad Maria.

Efter varje Var hälsad Maria be:

Jesus, Maria och Anna, /

låt mig få den nådegåva jag ber Er om.

För att ära Maria, den Heliga Annas dotter, förmedlare av nåden, be Fader vår och fem Var hälsad Maria.

Efter varje Var hälsad Maria be:

Jesus, Maria och Anna, /

låt mig få den nådegåva jag ber Er om.

För att ära den Heliga Anna, vår mäktiga förespråkare och förebedjare, be Fader vår och fem Var hälsad Maria.

Efter varje Var hälsad Maria be:

Jesus, Maria och Anna, /

låt mig få den nådegåva jag ber Er om.

 

Mässan vid Den Saliga Jungfru Marias Födelse

8 september

 Ingångsantifon

Låt oss med glädje fira den Saliga Jungfru Marias födelse, ty ur henne framgick rättfärdighetens Sol, Kristus, vår Gud.

Gloria

Kollektbön

Välsigna, Herre, Dina tjänare, och skänk oss fredens gåva när vi firar den Saliga Jungfruns födelse, då räddningen för hela världen dagades. Genom Din Son…

Bön över offergåvorna

Herre, låt Din enfödde Sons sanna mänskliga natur bli vår räddning, så att Han, som född av Jungfrun, ingalunda minskade men helgade sin moders renhet, avlägsnar vår syndaskuld och gör vår gåva välbehaglig i Din åsyn. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Prefation om den Saliga Jungfrun Maria I

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar och lovar Dig alltid och överallt, och att vi prisar Dig, Allsmäktige, Evige Gud, då vi nu firar den Saliga Jungfrun Marias födelse.

Ty Helig Ande vilade över henne, och hon fick bära Din ende Son i sitt sköte.

Utan att förlora sin jungfruliga renhet födde hon Honom som är det eviga ljuset: Jesus Kristus, vår Herre.

Genom Honom prisar änglarna Din härlighet, himlarnas alla makter bävar inför Dig och keruber och serafer jublar till Din ära.

Låt även oss få stämma in i deras lovsång, då vi faller ner inför Din härlighet, tillber Dig och sjunger: Helig…

Kommunionsantifon

Jungfrun skall föda en son. Han skall frälsa sitt folk från deras synder.

Bön efter Kommunionen

Herre, låt Din Kyrka jubla över Dina heliga mysterier, som ständigt ger henne liv på nytt, och särskilt denna dag, då Jungfru Maria föddes, den dag som var frälsningens gryning och som skänkte hela världen hoppet åter. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Mariabarnet

 

Andra Vespern vid Marie Födelses Fest

Celebrant Gud E kom till min räddning.

Alla Herre, skynda till min hjälp

Alla Ära vare Fadern och Sonen och den Helig Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.

Hymn

Kör Stjärna över haven, du Guds milda Moder,

nu och alltid Jungfru, barn av himmelsljuset.

Alla Med Guds Son i famnen var för oss en Moder.

Han är din och given genom dig till alla.

Kör En bland alla, utvald, du som högst benådats,

bed för oss och gör oss öppna för Guds stillhet.

 

Alla Lär vårt sinne lydnad, ödmjukhet och renhet,

så att vi tillsammans alltid gläds i Jesus.

 

Alla Lov ske Gud vår Fader, lovad vare Kristus

och den Helge Ande. Tre i en vi ärar. Amen.

Eller:

Guds Moder, högt välsignade,

o mänskosläktets ädlaste,

du gav oss med din lydnads ja

befrielse och barnaskap.

 

Maria, skönt du sprungit fram

ur konung Davids rot och stam,

men vad är denna värdighet

mot gåvan Sonen dig berett?

 

Låt oss som nya, friska skott

ur Kristi rot få växa opp

och som vår Konungs prästerskap

få tjäna Honom dag för dag.

 

Bevara oss från syndens makt

med dina fromma böners kraft;

låt dem som sjunger här ditt pris

med dig få del i paradis.

 

Dig vare tack och evigt lov,

o höge Konung, Jungfruns Son,

med Fadern och med Hjälparen

treenig Gud i evighet. Amen.

 

Ant. 1 Jungfrun Maria sköt fram ur Ishais stam, och i hennes kammare trädde den Högstes Ande in.

Psalm 122

Vilken glädje, när man sade till mig:

   ”Vi skall gå till Herrens hus.” *

   Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem.

 

Jerusalem, Du mäktiga stad, *

   där hus sluter sig väl till hus,

dit stammarna drar upp, Herrens stammar, *

   enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens Namn.

Där står Konungens tron, *

   där tronar Han som är av Davids hus.

Önska Jerusalem frid. *

   Ja, må det gå väl för dem som älskar dig.

Frid inom dina murar, *

   trygghet i dina palats!

För mina bröders och vänners skull

   vill jag önska dig frid, *

   för Herrens, vår Guds, hus skull vill jag söka din välgång.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. 1 Jungfrun Maria sköt fram ur Ishais stam, och i hennes kammare trädde den Högstes Ande in.

 

Ant. 2 Låt oss glädjas över den Heliga Jungfruns födelse. Herren såg till hennes skönhet och kom till henne i hennes ringhet.

Psalm 127

Om inte Herren bygger huset, *

   så arbetar de som bygger det förgäves.

Om inte Herren bevarar staden, *

   så vakar väktaren förgäves.

Förgäves står ni tidigt upp och går sent till vila +

   och äter er vedermödas bröd *

   Herren skänker allt åt sina vänner medan de sover.

Barn är en Herrens gåva, *

   livsfrukt en lön.

Som pilar i en hjältes hand

   är söner som man får vid unga år. *

   Salig den som har sitt koger fyllt av sådana!

Han kommer inte till korta *

   när Han i porten tvistar med sin motpart.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. 2 Låt oss glädjas över den Heliga Jungfruns födelse. Herren såg till hennes skönhet och kom till henne i hennes ringhet.

 

Ant. 3 Du välsignade och ärade Jungfru, Guds Moder, bed för oss alla som firar din födelse.

Canticum: Ef 1:3-10

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, *

   som i Kristus har välsignat oss

   med all andlig välsignelse i Himlen,

Han som, innan världens grund var lagd,

   har utvalt oss i Honom *

   till att vara heliga och rena inför sig.

Av kärlek har Han i förväg bestämt

   - så var Hans vilja och beslut - *     

   att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus,

för att den nåd skulle prisas och förhärligas *

   som Han har skänkt oss i den älskade.

I Honom äger vi vår frihet, genom Hans Blod, *

   och våra överträdelser är nu förlåtna.

Så rik är den nåd Han har gett oss, *

   den nåd som låter vishet och insikt flöda över.

Han har yppat för oss sin Viljas hemlighet, *

   det beslut som Han i förväg hade fattat inom sig själv,

den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *

   att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. 3 Du välsignade och ärade Jungfru, Guds Moder, bed för oss alla som firar din födelse.

 

Kort läsning Rom 9:4-5

De är israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, Han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen.

 

Responsorium

Solist Var hälsad, Maria, full av nåd. + Herren är med dig.

Alla Var hälsad, Maria, full av nåd. + Herren är med dig.

Solist Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt.

Alla Herren är med dig.

Solist Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Alla Var hälsad, Maria, full av nåd. + Herren är med dig.

 

Magnificat

Ant. Herren vände sin blick till sin ringa tjänarinna, den Heliga Jungfrun, Guds Moder Maria, som föddes denna dag. Så som ängeln bebådat blev Frälsaren människa i henne.

 

E Min själ prisar Herrens storhet,*

     min ande jublar över Gud, min Frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,*

     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig,*

     Hans Namn är heligt,

och Hans förbarmande med dem som fruktar Honom*

     varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,*

     Han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *

     och Han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar Han med sina gåvor,*

     och rika visar Han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *

     och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *

        och Hans barn för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. Herren vände sin blick till sin ringa tjänarinna, den Heliga Jungfrun, Guds Moder Maria, som föddes denna dag. Så som ängeln bebådat blev Frälsaren människa i henne.

 

Förböner

Celebrant Högt vill vi prisa Herrens storhet, ty Han har vänt blicken till sin ringa tjänarinna och vill att alla släkten skall prisa henne salig. Låt oss säga:

 

Alla Se på henne som är full av nåd, och bönhör oss.

 

Gud, som ensam gör under, Du har upptagit Maria med kropp och själ till Kristi härlighet, låt oss inse människans höga kallelse,

Alla Se på henne som är full av nåd, och bönhör oss.

 

Du som gav oss en Moder i Maria, ge på hennes förbön hälsa åt de sjuka, tröst åt de bedrövade, förlåtelse åt syndarna och åt alla människor Din Frälsning och frid,

Alla Se på henne som är full av nåd, och bönhör oss.

 

Du som gjorde Maria full av nåd, ge åt oss alla Din nåd i rikaste mått,

Alla Se på henne som är full av nåd, och bönhör oss.

 

Må Din Kyrka bli ett hjärta och en själ, och de kristna hålla ut i bönen tillsammans med Maria, Jesu Moder,

Alla Se på henne som är full av nåd, och bönhör oss.

 

Du krönte Maria till Himmelens Drottning, låt våra döda glädja sig för evigt med den stora skaran av helgon,

Alla Se på henne som är full av nåd, och bönhör oss.

 

(eventuellt andra förböner)

 

Celebrant Låt oss nu fullborda vår lovsång och vår bön med Herrens egna ord:

Fader Vår…

Slutbön

Celebrant Välsigna, Herre, Dina tjänare, och skänk oss fredens gåva när vi firar den Saliga Jungfruns födelse, då räddningen för hela världen dagades. Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande, lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Före den Sakramentala Välsignelsen ber vi:

Litanian till Mariabarnet – sidan 6

 

Den Sakramentala Välsignelsen: Tantum ergo

Alla knäböjer. Sakramentet incenseras

Tantum ergo Sacramentum

veneremur cernui,

et antiquum documentum

novo cedat ritui;

praestet fides supplementum

sensuum defectui.

 

Genitori, genitoque

laus et iubilatio,

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio.

Procedenti ab utroque

compar sit laudatio. Amen

 

Celebrant Du har gett oss Bröd från Himmelen,

Alla som innehåller all ljuvlighet.

 

Endast celebranten reser sig upp och ber:

Låt oss be. Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara Sakrament har Du lämnat oss en åminnelse av Ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira Din Kropps och Ditt Blods Mysterier, att vi ständigt får erfara Din återlösnings frukter i vårt liv. Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Nu ges den Sakramentala Välsignelsen

 

De Gudomliga Lovprisningarna

Celebrant Välsignad vare Gud.

Alla Välsignat vare Guds Heliga Namn.

Välsignad vare Jesus Kristus, sann Gud och sann människa.

Välsignat vare Jesu Namn.

Välsignat vare Jesu Heliga Hjärta.

Välsignat vare Jesu Dyrbara Blod.

Välsignad vare Jesus i Altarets Allraheligaste Sakrament.

Välsignad vare den Helige Ande, Tröstaren.

Välsignad vare Guds Moder, den Heliga Jungfrun Maria.

Välsignad vare Marias Heliga och Obefläckade Avlelse.

Välsignad vare Marias ärorika upptagning i Himmelen.

Välsignat vare Marias Namn, Jungfru och Moder.

Välsignad vare den Helige Josef, Marias kyske brudgum.

Välsignad vare Gud i sina änglar och helgon.

 

Gottgörelsebön till Jesu Eukaristiska Hjärta

Gammal avlatsbön, Salige Pius IX, 29 feb. 1868

Celebrant Må Jesu Hjärta

Alla i det Allraheligaste Sakramentet bli lovat, tillbett och älskat med tacksam kärlek, alltid och överallt i alla tabernakel i hela världen, nu och till tidens slut. Amen.

 

Hyllningsbön i alla Människors Namn

Återges i ett flertal bönböcker på olika språk med följande inledning:

Herren sa till Moder Vogel (Katharina Vogl, 1871-1956): ”När följande lovprisning bes jublar hela den Himmelska Härskaran och Helvetet darrar av skräck.”

 

Celebrant Må Altarets Allraheligaste Sakrament

Alla och Marias trefaldigt nådeberikade Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta vara prisat och välsignat i hela mänsklighetens namn, av alla själar inför alla jordens tabernakel, nu och alltid. Amen.

 

Tota Pulchra – eller annan Mariapsalm ur Cecilia

Solist Tota pulchra es, María!

Alla Tota pulchra es, María!

Solist Et mácula originális non est in te!

Alla Et mácula originális non est in te.

Solist Tu glória Jerúsalem.

Alla Tu laetítia Israël.

Solist Tu honorificéntia pópuli nostri.

Alla Tu advocáta peccatórum.

Solist O María!

Alla O María!

Solist Virgo prudentíssima!

Alla Mater clementíssima!

Solist Ora pro nobis.

Alla Intercéde pro nobis,

ad Dóminum Jesum Christum.

 

Översättning:

Helt obefläckad är du Maria. Arvssyndens fläck finns inte i dig.

Du Jerusalems ära, du Israels glädje. Du vårt folks heder.

Du syndarnas försvarare. O Maria, visa Jungfru, milda Jungfru,

be för oss hos Herren Jesus Kristus.

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek