Katekumen - Sonen

Katekumen - Sonen

Katekumen är någon som förbereder sig för att bli kristen. I vår församling genomgår alla som är nyfikna på Katolsk tro och lära en kurs för att lära sig mer om vad katoliker tror. Denna genomförs i vanliga fall alltid på plats i kyrkans lokaler, men 2020 är året då inget är som vanligt. Därför är denna kurs nu flyttad till distans, som alla andra kurser i vår församling. Denna film utgör det som skulle varit tredje lektionen och handlar om Sonen.

Diakon Conny Strömberg

Diakon Conny StrömbergConny Strömberg är gift, far till sex barn och ständig diakon i Heliga Familjens Församling, i Haninge, sedan 2019. Conny bor med sin familj i Tyresö, söder om Stockholm. Han arbetar även som biträdande rektor vid den katolska folkhögskolan, S:ta Birgitta, i Södertälje. Sedan tre år tillbaka leder han även bibelstudier för vuxna i församlingen i Haninge varannan vecka.

Conny har ett förflutet som medlem av Jehovas vittnen innan han, efter en tids undervisning, konverterade till Katolska kyrkan 2012 tillsammans med sin hustru.

Conny har även en YouTube-kanal där han, sedan pandemins start under 2020, varje vecka lägger upp enkelt inspelade korta filmer med tankar utifrån söndagens läsningar till den heliga mässan. På samma YouTube-kanal finns även inspelningar av församlingens bibelstudium från 2020. Under 2021 fortsätter inspelningen av nya studium, denna gång är temat evangeliet enligt Matteus. Är du nyfiken kan du besöka kanalen Diakon Conny på YouTube klicka här