Votivmässa för Alla Helgon

Predikan söndagen 5 november 2023, Votivmässa för Alla Helgon

Helgonen visar vägen till en öppnad himmel. ”Låt oss glädja oss i Herren på alla helgons högtidsdag.” Så sjöng vi i dagens in­gångs­antifon.  Alla Helgons högtid är en slags skörde­fest. Helgonen är den rikaste frukten av vår Herres Jesu Kristi död och upp­stån­delse. Helgonen lyfter vår blick mot fullkom­ning­en och slut­målet. Även om vi fort­farande suc­kar under död och förgäng­lig­het stärks vi i glädjen och hoppet när vi ser den stora skaran inför den him­melska tro­nen. Hel­gonen får oss att räta på ryggen och se mot målet.

Kortpredikan 5 november 2022, Votivmässa för Alla Helgon

De är de bästa gudsbevisen. Helgonen alltså. De be­svarar frågor som annars är svåra att besvara. Är vår tro kanske bara en vac­ker dröm? Det är lätt att tänka så i höstmörkret eller när allt ser dystert ut. Helgonen bevisar motsat­sen. De drömde inte. De var verkliga. Har gudomligt och mänskligt verkligen förenats i Kristus? Trons ord är stora och vackra, men är de sanna? Helgonen visar det, och de var av kött och blod.