Torsdag i 5:e fasteveckan

Kortpredikan 11 april 2019

Förbundet som Gud sluter med Abraham innehåller enorma löf­ten. Han skall inte bara bli "fader till mång­a folk”. Det skall vara ett "evigt förbund". Folket skall få landet till "evig besittning". Psal­­men säger: "Herren tänker evigt på sitt förbund". Jesu anspråk är lika enormt. "Den som beva­rar mitt ord skall aldrig någonsin se döden". Judarna tar anstöt och kallar honom "besatt". "Skulle du vara större än vår fader Ab­raham?"