Torsdag i 13:e veckan "under året"

Kortpredikan 4 juli 2019

Abrahams offer handlar om liv och död. Förutom idag låter oss kyrkan höra om hans offer i pås­kens vigilia, där döden mö­ter sin överman. Hebreerbrevet ger oss samma tolkningsnyckel. ”Abraham sade sig att Gud hade makt att till och med uppväcka dö­da”.I den första eukaristiska bönen nämns Abrahams offer. Det pekar fram mot Kristi offer.