Tisdag i 1:a adventsveckan

Kortpredikan 1 december 2020

En avhuggen stam, en stubbe, det var vad som återstod av den mäktiga Davidsdynastin. Men ur denna stubbe skall det skjuta upp ett skott, en telning från dess rötter skall bära frukt. Det var löftet om en kommande Messias. På honom skall Herrens Ande vila, vishet och förstånd, råd och starkhet, kunskap och gudsfruktan.