Tisdag i 13:e veckan "under året"

Kortpredikan 2 juli 2019

”Fly för ditt livs skull!” Lot var räddhågad, vankelmodig och hade svårt att fatta beslut. Det hade kunnat kosta honom livet. Men Gud ”tänk­te på Abra­ham” som hade bett Gud skona Sodom och Gomorra för de rätt­färdigas skull. Normalt är det ingen dygd att fly. Tvärtom! Men det finns situatio­ner och miljöer som utsätter den oerfarne för frestelser han inte kla­rar av utan att falla i synd. Sajter på nätet, upprörda diskussio­ner, etcetera, där maningen gäller: ”Fly för ditt livs skull!”