S:t Johannes XIII, påve

Kortpredikan 11 oktober 2021, S:t Johannes XIII, påve

Under tre veckor skall vi i vardagsmässorna följa Romarbrevet, Pauli väldiga brev till de kristna i den dåtida världens centrum. Han förkunnar ”Guds evangelium”, som är ”evangeliet om hans Son”. Brevet börjar med att Paulus presenterar sig själv som ”Kristi Je­su tjänare, kallad till apostel”. Så hälsar han ”alla Guds älskade i Rom”. Vi vet inte hur försam­lingen uppstod och Paulus har inte varit där tidigare, men han kän­ner några av dess medlemmar.