Sankta Maria från Magdala

Kortpredikan 22 juli 2019, S. Maria från Magdala

I Höga Visan söker bru­den sin brudgum. Först utan att finna honom. Hon fort­sät­ter att söka - och finner sin älskade. Maria från Magdala kan inte låta bli att söka sig till graven. När hon finner den tom skyndar hon sig att berätta det för apostlarna. Själv fortsätter hon att söka. Hon gråter utanför graven. Hennes gråt för­blin­dar hennes ögon. Hon känner inte igen den som står där. Hon tror det är trädgårds­vakten.