Sankt Martin de Porres

Kortpredikan 3 november 2020, S. Martin de Porres (d. 1639)

Martin de Porres var född i Peru som son till en fransk adels­man och hans indianska slavinna. Han blev dominikansk lekbroder. Som född på ”den nedersta platsen” i samhäl­let uthärdade han per­son­­lig för­ned­ring. Som barberare och sjukvårdare tog han sig an de fattiga och sju­ka. Ock­så präster bad om hans råd. Gud för­de honom ”på ödmjukhe­tens väg till himlens härlighet”.