Sankt Josef Arbetaren

Kortpredikan 1 maj 2021, S. Josef Arbetaren

Jesus säger att hans lärjungar skall utföra gärningar som han. Då tän­ker vi främst på de underverk och heliga handlingar som hans apos­t­lar utförde. Men det vidgar sig till att omfatta allt som lärjungen gör, inklusive arbe­tet. Paulus fortsätter sitt arbete som tältmakare, men nu på ett nytt sätt. Benedictus upphöjer kropp­­s­arbetet från dess ”slavstatus”. Han in­fo­gar det i klostrets dag­­liga rytm och kallelse. ”Först då är bröderna verkliga munkar om de lever av sina hän­ders ar­bete, liksom våra fäder och apostlarna”. Också arbetet blir en gudstjänst.

Kortpredikan 1 maj 2020, S. Josef Arbetaren

Frälsning på Damaskusvägen. Samtidigt firar vi Sankt Jo­sef ar­betaren. Bön och arbete. Benedictus helgar och upphöjer arbetet genom att in­fo­ga det i munkens dag­­liga rytm. Bönen hjäl­per munken att bli en bättre arbetare, och arbetet hjälper honom att bli en bättre bedjare. Arbetet har sin möda, och Benedictus tar hänsyn till brö­der­nas svagheter. Samtidigt vet han att sysslo­löshet är själens fiende.