Sankt Johannes av Damaskus

Kortpredikan 4 december 2020, S. Johannes av Damaskus, präst och kyrkolärare

Adventstiden klargör, mer än någon annan tid under kyrkoåret, de mänskliga grundvillkoren. Till dessa hör att människan är andligt synskadad. Människan ser inte det vikti­gaste. Det hon ser är oklart och ofta skevt. Utan insikt om sin synskada är Skrifternas ord obegripliga och människan för­blir i mör­ker. Men redan att inse sin blindhet är ett första steg.