Sankt Henrik, Finlands apostel

Kortpredikan 19 januari 2022, S. Henrik, biskop o martyr, Finlands apostel

”Striden är Herrens.” – Det låter som om vi kunde lägga händerna i knät, men är snarare tvärt­om. ”Med Gud kan vi göra mäktiga ting.” Det är när vi tar denna sam­ver­kan på allvar som vi anar Herrens sätt att rädda oss. Det gäller bå­de Da­vids kamp mot Gol­jat och Jesu kamp mot förstockel­sen. David fick mod genom sin tro på Herren Sebaot. Den oerfarne yng­lingen vågade gå emot den ärrade Goliat.

Kortpredikan, S. Henrik, biskop och martyr, Finlands apostel, 19 januari 2019

Vad var det som fick Levi att stiga upp och följa Je­sus? Sannolikt var han van att hålla undan förakt­fulla ord om sig själv som tullindrivare. Han hade ju sålt sig till ockupationsmakten. An­d­ra kanske gra­tu­lerade honom för hans stora in­komster och be­hag­liga liv. Men det gav honom ingen glädje. Sna­rare förstärkte det självföraktet och dränerade honom på lusten att le­va.