Kortpredikan 19 januari 2022, S. Henrik, biskop o martyr, Finlands apostel

Kortpredikan 19 januari 2022, S. Henrik, biskop o martyr, Finlands apostel

1 Sam 17: 32-33, 37, 40-51; Ps 144: 1-2, 9-10; Mark 3: 1-6

”Striden är Herrens.” – Det låter som om vi kunde lägga händerna i knät, men är snarare tvärt­om.

”Med Gud kan vi göra mäktiga ting.” Det är när vi tar denna sam­ver­kan på allvar som vi anar Herrens sätt att rädda oss. Det gäller bå­de Da­vids kamp mot Gol­jat och Jesu kamp mot förstockel­sen.

David fick mod genom sin tro på Herren Sebaot. Den oerfarne yng­lingen vågade gå emot den ärrade Goliat.

Hans modiga kamp utesluter inte förnuft och klokhet. David utväljer lämpli­ga stenar för sin slunga. Goliat står för den andliga fienden, den last eller frestelse som hotar, gör sig stor och vars strategi är att skrämma. David går till motangrepp och siktar noggrant.

Davids mod är renhjärtat och odelat. Hans tro och hans re­na hjärta ger ho­nom mod att gå rakt mot sin fiende. Han känner sin slungas ka­pacitet, men är framför allt viss om att Herren skall ge fienden i hans hand.

I den andliga kampen tar det ofta tid och många nederlag för att få den­na viss­het. Paulus uttryc­ker det så: ”I svagheten blir kraften störst. Där­för vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig”.

Jesus tvingas fråga fariséerna om det var tillåtet att göra gott el­ler ont på sab­­baten, att rädda liv eller att döda? Svaret borde va­­ra självklart, men fana­tikern är lika blind som den högmo­di­ge. 

Vi behöver både mod och klarsyn, Mod för att övervinna feg­het, klar­­­­syn för att övervinna otron. Ödmjukheten är både frimodig och klarsynt.

Davids kamp mot Goliat föregriper Herrens egen kamp mot djävu­len. När David i psalm 144 berättar: ”Han lär mina armar att kriga, mina händer att strida”, då ger han inte sig själv äran. Han säger: ”Herren är mitt värn och min borg, min fästning och min rädda­re”. 

Herren väntar på vår samverkan, men ”striden är Herrens”.

                                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar