Sankt Francisco Xavier

Kortpredikan 3 december 2020, S. Fancisco Xavier, präst

”Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid.” Francisco Xavier, d.1552, en av de första jesuiterna, nådde till Indien, Moluc­ker­na, Japan och stod på tröskeln till Kina. Han lär ha döpt tio­tusentals. Han var ”fast i sitt sinne och förtröstade på Herren”. Han uppväckte samma ivriga fasthet hos de döpta. Han fick var­ken tid att äta eller sova.