Sankt David av Munktorp, abbot

Kortpredikan 25 juni 2020, S. David av Munktorp

Människor uträttar mycket. Men vilka handlingar består? På 500-talet f.Kr. hände det otänkbara med Jerusalem och dess tempel. Den babyloniske ko­nungen intog staden och berövade tem­p­let alla dess skatter; kung­en och de flesta i folket fördes bort i fång­enskap. Endast ”de obetydligaste av folket lämnades kvar”. I morgon skall vi höra hur templet och hela sta­den bränns ner. I slutet av Bergspredikan talar Jesus om det hus som rasar, och raset blev stort.