Sankt Carlo Borromeo

Kortpredikan 4 november 2020, S. Carlo Borromeo, biskop

Carlo Borromeo var hängiven biskop i 1500-talets Mi­lano. Han för­dju­pa­­­de präs­ternas utbildning och värnade om de fattiga och sjuka, under en pestepi­demi också genom eget exempel, allt i det tridentinska kon­ci­liets an­da. Till sina präster säger han: ”Var inte så generös mot andra att ingenting åter­står för dig själv. Du måste ha omsorg om själarna, men inte så att du glöm­mer dig själv.”