Sankt Barnabas, Apostel

Kortpredikan 11 juni 2022, S. Barnabas, apostel

Lukas berättar att Barnabas var ”en god man, full av helig ande och tro”. Han var betrodd i församlingen i Jerusalem och sändes att ”visi­te­ra” försam­ling­en i Antio­chia när även hedningarna tog emot budskapet. Han har kommit i skuggan av Paulus men sökte upp denne i Tarsos, tog honom till Antio­chia där de arbetade ett helt år tillsammans. Ge­men­samt sändes de ut på den första mis­sions­resan.

Kortpredikan 11 juni 2020, S. Barnabas, apostel

”Ge som gåva vad ni har fått som gåva.” Det finns en befriande enkelhet och lätthet över Jesu utsändning, samtidigt som den för­medlar kraft och en rad gåvor. Barnabas hörde sannolikt till dem som hörde och fick detta uppdrag. Han var betrodd i Jerusalem och sändes att ”visitera” försam­ling­en i Antio­chia. Han har kommit i skuggan av Paulus men sökte upp denne i Tarsos och de arbetade tillsammans i Antio­chia ett helt år. Ge­men­samt sändes de ut i den fortsatta missionen.

Kortpredikan 11 juni 2019, S. Barnabas, apostel

Barnabas var ”en god man, full av helig ande och tro”. Han kände igen Guds verk i det som hände bland hedningarna i Antiochia och han blev nära medarbetare till Paulus. Han kunde ”ge som gåva vad han hade fått som gåva”. Inte ”guld eller silver eller koppar”. Han kunde ge det han tagit emot­: ”helig ande och tro”, som hade förvandlat honom och gjort honom till ”en god man”. Han hade börjat med att låta sig själv evangelise­ras. Han kunde: ”Bota sjuka, väcka upp döda, göra spetälska rena och driva ut demo­ner."