S. Mechthild, jungfru

Kortpredikan 19 november 2021, S. Mechthild, jungfru

År 165 f.Kr. renade och åter­ställde Mackabeerna temp­let i Jeru­sa­lem, efter att ha besegrat fien­der­­na. Med stor glädje fira­de man templets återinvigning och festen firas än idag (Chan­nukká). Också Jesus renade templet. Han sa­de: ”Det står i skriften: ’Mitt hus skall vara ett bönehus’, men ni har gjort det till ett rövarnäs­te”.