S. Maximus Confessor, munk och martyr

Kortpredikan 13 augusti 2021, S. Maximus Confessor, munk och martyr

Maximos (d. 662) var munk, blev martyr och räknas som 600-ta­lets sto­re teolog. Han såg både människan och hela tillvaron med rent hjärta och klara ögon. Därför kan han tala om den ”kosmis­ka liturgin” det kyrkan sjunger kyr­kan i den heliga eukaristin: ”Himlarna och jor­den är fulla av Guds här­lig­het.” Maximos kallar människan skapel­sens ”li­turg”.