S. Katarina av Vadstena, jungfru

Kortpredikan 2 augusti 2022, S. Katarina av Vadstena, jungfru

”Skönheten i den saliga Katarinas liv.” (kollektbönen) Det är inte så lätt att upptäcka personliga drag i dagens helgon, men skönheten räcker. Skönheten lyser fram i den staty i Blå­kyr­kan i Vadstena som Johannes Paulus II välsignade 1989. Gud lockar oss att söka honom genom skönheten i hans välgär­ningar.

Kortpredikan 2 augusti 2021, S. Katarina av Vadstena, jungfru

Israels barn gråter och längtar tillbaka till Egyptens kött och grön­saker. Deras knotande smittar ock­så Mose, som blir ”miss­lynt” och klagar över att tvingas vara både fader och moder och bära folket som ett spädbarn i sin famn. ”Jag för­mår inte ensam bära hela detta folk, ty det blir mig för tungt.” Ofta är Gud omutlig med knotande, men den­na gång får Mose hjälp. Gud insätter sjuttio av Israels äldste för att hjälpa Mose att bära bördan.