S. Ignatios av Antiochia, biskop och martyr

Kortpredikan 17 oktober 2023, S. Ignatios av Antiochia, biskop och martyr

I Romarbrevet förkunnar aposteln en sida av Guds rättfärdighet, som är okänd för många, då som nu. Guds rättfärdighet är inte bara döman­de. Den är också skänkande, förlåtande och nyskap­ande. Paulus kallar den: ”en rättfärdighet från Gud”. Den ges som en gåva och tas emot i tron på Jesus Kris­tus. Han kallar det ”en Guds kraft som räddar var och en som tror”.