S. Gregoriuis VII, påve

Kortpredikan 26 maj 2021, S. Gregoriuis VII, påve

Gregorius VII (d. 1085), benediktin som blev påve, kämpade för kyr­kans frihet från världslig inblandning. Kej­saren Henrik IV fick göra sin botvandring till Canossa. Men kampen för kyrkans frihet, libertas ecclesiae, blev lång. Kyrkan måste vara ”fri, kysk och katolsk”. Hon får ”aldrig försona sig med ondskans makt, utan slå vakt om friheten att göra vad din kärlek har be­fallt” (kollektbönen). Endast då utför hon sin tjänst för världen.