S. Clara, jungfru

Kortpredkan 11 augusti 2022, S. Clara, jungfru

Profeten inte bara talar. Han utför en symbolisk handling för att öppna folkets ögon. Han tar sitt bohag på axeln och går ut ur staden genom en öppning i muren. Så skall ske med folket när det förs bort i landsflykt och fången­skap. Men folket varken hör eller ser. Det kan upplevas som enerverande med profeternas ständiga påminnelser om folkets motsträvighet. – Till dess att vi upptäcker att det är om oss de talar.