S. Carlo Borromeo

Kortpredikan 4 november 2021, S. Carlo Borromeo

Carlo Borromeo var en hängiven biskop och herde i 1500-talets Mi­lano. Han värnade om de fattiga och sju­­ka, också de pestdrabbade, allt i det tridentinska konciliets an­da. Han värnade om prästerna, deras utbildning och andliga liv: ”Var in­te så generös mot andra att ingenting åter­står för dig själv. Du måste vis­serligen ha omsorg om själarna, men inte så att du glömmer dig själv.”