S. Augustinus av Canterbury, biskop

Kortpredikan 27 maj 2023, S. Augustinus av Canterbury, biskop

Apostlagärningarna berättar hur Paulus når fram till Rom och uppehå­l­ler sig där i två år, men Lukas be­rättar inte hur hans liv slutar. Andra källor vittnar om att han kom till Spanien, återkom till Rom och där led martyrdöden. Johannesevangeliet slutar lite gåtfullt. Sannolikt är det sista ka­pitlet ett se­nare tillägg för att besvara frågan hur det gick för Pet­rus. En grupp som stått Johan­nes nära skriver i hans namn. ”Vi vet att hans vittnes­börd är sant.”