Palmsöndagen - årgång A

Predikan Palmsöndagen 2023

Kära medkristna, Jesu tystnad, ödmjukhet, och till och med vänlighet mot andra, under lidandet är ett mönster för oss själva som vill vara Hans lärjungar. Han har suttit i templet och undervisat och man har låtit honom göra det. ”Var dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig. Nu vill ni gissla mig och föra mig till döden på korset”, säger han enligt antifonen i kvällsbönen inför Palmsöndagen.