Onsdag i stilla veckan

Kortpredikan 17 april 2019

Hela tillvarons kamp koncentreras i denna vecka. Men därmed ock­så varje människas. Profeten ber varje morgon om "en tunga med lärdom, så att jag förstår att styrka den trötte" - hur får man en sådan tunga? Profeten ger själv svaret. "Han väcker var morgon mitt öra, till att höra på lärjungars vis". Den som vill ha något att säga för att styrka den trötte måste själv kunna lyssna, med hjärtats öra.