Kortpredikan 17 april 2019

Kortpredikan 17 april 2019

Jes 50:4-9a Ps 69:8-10,21b-22,31.33-34 Matt 26:14-25

Hela tillvarons kamp koncentreras i denna vecka. Men därmed ock­så varje människas.

Profeten ber varje morgon om "en tunga med lärdom, så att jag förstår att styrka den trötte" - hur får man en sådan tunga?

Profeten ger själv svaret. "Han väcker var morgon mitt öra, till att höra på lärjungars vis".

Den som vill ha något att säga för att styrka den trötte måste själv kunna lyssna, med hjärtats öra.

Det trösterika är att Gud själv gått in under dessa villkor. Han lyssnade, också till smädelse och för­räderi.

Det gav honom den styrka han behövde, också för att avvisa falska domar.

"Herren hjälper mig, vem vill då döma mig skyldig?"

Den lärjunge som har en pågående kontakt med den sanne Domaren låter sig inte så lätt bringas ur fattningen av falska domar. Mot dessa gör han ”sin panna hård som sten”.  

Han får till och med möjlighet att själv ”styrka den trötte”. Att hjälpa honom i konsten att lugnt men be­stämt avvisa självut­nämnda domare. Att skilja mel­lan det som kommer från Herren och det som kommer från fienden.

Att det som kommer från fienden ändå kan lära oss något är en annan sak, mellan Herren och mig.

I grunden har vi en enda Herre. Han dömer och han är barm­här­tig. Fienden dömer för att förvirra och leda till förtvivlan. Han sak­nar makt över oss.

”Se, Herren, Herren hjälper mig, vem vill då döma mig skyldig?”

                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar