Onsdag i 7:e veckan "under året"

Kortpredikan 27 februari 2019

Jesus har ofta haft supporters också utanför kyrkan. Hans rykte är som regel bättre än kyrkans. Evangelisten berättar om någon som drev ut demoner i Jesu namn utan att själv höra till kretsen av lärjungar. Ofta är sådant problematiskt och kan styras av tveksamma motiv. Man utnyttjar Jesu namn för egna syften. Men här reagerar Jesus med förvånande storsinthet. ”Hindra honom inte… Den som inte är mot oss, han är för oss.”