Odo, Maiolus, Odilo, Hugo o Petrus Venerabilis, abbotar av Cluny

Kortpredikan 11 maj 2023, ss Odo, Maiolus, Odilo, Hugo o Petrus Venerabilis, abbotar av Cluny

”Bli kvar i min kärlek.” Bakgrunden är bilden av vinstocken. För att bära frukt måste gre­nen vara infogad i och bli kvar i vinstoc­ken. Lukas berättar om hur hedningarna skall ympas in i samma vinstock. Frå­­gan om de måste om­skäras blev föremål för en lång överläggning. Den börjar inte med att man talar, utan med att man lyssnar. Som när abboten lyss­nar till alla bröder i en viktig fråga som måste av­göras.