Odo, Maiolus, Odilo, Hugo o Petrus Venerabiles, abbotar av Cluny

Kortpredikan 11 maj 2022, Odo, Maiolus, Odilo, Hugo o Petrus Venerabiles, abbotar av Cluny

Det väldiga klostret Cluny i Sydfrankrike, vars fem abbotar under två hundra år (ca 950-1150) vi firar idag, ledde de flesta klostren i dåtidens Europa. Det benediktinska livet växte och spred sig ända upp till våra trakter. All­helgonaklostret i Lund stod under Cluny. En sten från det klostret är in­murad i detta kloster. I Apostlagärningarna berättar Lukas hur det gick till när ”Guds ord fort­satte att sprida sig och tillväxa”.