Måndag i stilla veckan

Kortpredikan 15 april 2019

"Hans kraft skall inte tyna bort eller brytas."Så säger profeten om Herrens tjänare. Maria vittnar om denna kraft när hon smörjer Jesu fötter med ”en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam”.Balsam tränger in och ger ifrån sig denna väldoft. Smör­jel­se är en bild för den Ande som kom över Herrens tjä­na­re, den kärlek som fick honom att ge sitt liv.