Måndag i 5:e fasteveckan

Kortpredikan 8 april 2019

Susanna blir dömd på de två domarnas vittnesmål, även om de var falska. Mose lag sade: ”Vad två vittnar är gil­tigt”. Susan­nas eget vitt­nesmål räckte inte. Men Susanna ber och Herren sänder Daniel, som avslö­jar de fal­ska vittnesmålen. Så skipades rätt­vi­sa. Som be­kant sker det inte alltid. Ändå upphävs inte re­geln om att det behövs två vittnen. Det gäller både rättsfrå­gor eller trosfrågor.