Lateranbasilikans invigningdag

Kortpredikan 9 november 2023, Lateranbasilikans invigning

”En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad.” Profeten Hesekiel ser i en vision hur vatten rinner fram under templets trös­kel. När det rinner ut i havet blir dess vat­ten sunt och längs flodens stränder växer alla slags fruktträd upp, vars frukter tjänar till föda och deras löv till läkedom. Allt får liv där strömmen rinner fram.