Kristi Himmelsfärdsdag - årgång A

Predikan Kristi Himmelsfärdsdag 2023

Eftertrakta det eviga livet. Kristi Himmelsfärdsdag är en triumfens och glädjens dag! Texter och böner skimrar och lyser. Det är av nöden. För många, också bland de troende, har det himmelska ljuset blivit en svagt flämtande låga. Låt oss ta hjälp av apostelns förbön för oss i andra läsning­en. ”Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp Gud har kallat oss till”. Den helige Benedic­tus uppmanar munken och varje kristen: ”Ef­ter­trakta det eviga livet med an­dens hela be­gär”.

Predikan Kristi Himmelsfärdsdag 2023

Jesus ger oss en mycket större uppgift än ”dialog”. Kära systrar och bröder i Kristus, Med sin himmelsfärd är inte Jesus försvunnen. Han har förvisso låtit sin fysiska gestalt dra sig undan det synliga, för att genom sin och Faderns Ande kunna vara närvarande på ett nytt sätt. Vi hörde Jesus själv förklara och utlova detta just före sin himmelsfärd, i dagens första läsning ur Apostlagärningarna.