Fredag i 4:e påskveckan

Kortpredikan 17 maj 2019

”Känn ingen oro.” Låt inte hjärtat ockuperas av rädsla eller bedrö­velse. Vem vill inte ha ett sådant hjärta? Jesu ord till sina lär­jung­ar, när de oro­as av att han skall lämna dem, är samtidigt en antydan om varje män­niskas innersta oro och längtan efter frid. Jesu löfte följs av en tvåfaldig motivering: ”Tro på Gud, och tro på mig.”