den helige Stefanos dag

Predikan 26 december 2022, den helige Stefanos dag

Det förtätade Ordets seger, också över vrede och bitterhet. I går föddes Kristus till jorden, för att Stefanos idag skulle födas till himlen. Det ”förtätade Ord” vi talade om i går, har tagit sin boning i diakonen Stefanos, den förste martyren. Kyr­kans liturgi har förstått det och därför firades tidigt Ste­fanos mar­tyrium som en fort­sätt­ning av det vi firade i går.