4:e Påsksöndagen - årgång A

Predikan 4 Påsksöndagen 2020

Herdens röst i coronatider. Många hade önskat att corona-krisen snart skulle vara över, men vår statsminister sade i förr­­­går att det kan ta lång tid. Var det ett dåligt budskap? Svaret är inte givet. Också en kris kan bli till välsig­nelse. Aposteln Paulus berät­tar hur han gör motgångar och svårigheter till redskap för rätt­färdigheten[1]. Inled­ningen till herdekapitlet i Johan­nes­evangeliet, da­gens evangelium, visar vä­gen. Innan kapitlet talar om den gode Her­­den, berättar det om en grind och varnar för tjuvar och rövare. Något “kärvt” bere­der väg för det goda. En kris kan leda till något gott, också när den blir längre än vi först öns­kat.

Prediakan i Nässjö 4 påsksöndagen 2017

Kära bröder och systrar, Det känns ju fint att vi alla får följa en och samma Herde i vårt liv, Jesus Kristus, Guds Son. Vi går alla hans väg för vi känner igen hans röst som talar till oss i våra hjärtan. Han öppnar den goda dörren, eller grinden, och inbjuder oss till Guds rike. Hans röst säger: ”Känn er inte oroliga för någonting, var inte rädda för någonting, för jag är med er och beskyddar er”. Djävulen ska aldrig få makt över er när ni tror på mig och följer mig. Djävulen vill er illa, han vill lura er bort från det goda och sanna, säger Jesus. Följ mig, så kan ni vara trygga för djävulen och hans onda änglar!