21 december i adventstiden

Kortpredikan 21 december 2020

Vännen söker sin vän och liknas vid en gasell som kommer ”spring­ande över bergen”. Maria skyn­dar på lätta fötter upp i Juda bergsbygd. Hon bär på honom som söker människan, för att bli hennes vän. Maria söker upp Elisabet. När Elisabet hör Marias hälsning för­står hon vem som besöker henne.