Predikan Korsvägsandakt Långfredagen 2022

Predikan Korsvägsandakt Långfredagen 2022

När vi förenas med Gud genom Vår Herre Jesus Kristus, den korsfäste, får vi en särskild nåd från himlen. Jesus lovade den botfärdige rövaren det eviga lyckliga livet: (Luk 23:42-43) ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.” Med förkrossat hjärta och botfärdighet kan vi be Herren liksom den botfärdige rövaren: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.” 

Händelsen visar hur villigheten att lida ett straff för en missgärning kan ha ett sonande och frälsande värde. Den antyder också en omedelbar dom efter döden och själens slutgiltiga öde till antingen frälsning eller fördömelse (KKK1021, 2616).

Herren öppnar Paradisets dörr. Jesus lovar att vi får vad vi än ber om. ”Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.” (Joh 14:14) Men först och främst skall vi uppfylla Herrens ord, Guds vilja. Vad är Herrens vilja? Ja, ”Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge.” – sade Jesus. (Luk 14:27) Vi lär oss att gå i Herrens spår med var sitt kors. 

Korsvägsandakten förenar oss med Jesus den lidande, den korsfäste och den döende, och med den som också skall uppstå. Må korsvägsandakten vi firar inte bli det enda sättet att bära korset. Kristi kors är något annat

Den helige Paulus berömmer sig av detta heliga tecken, Kristi kors: (Gal 6:14) ”Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen.” 

Att bära glänsande kors om halsen, att hänga rosenkransen med korstecknet i bilen, att gå korsvägsandakten är inget svårt. Man kan bära ett kors om halsen, man kan be korsvägsandakten gående på knä och slående sig själv bröstet och med piska, men ändå bli fiende till Kristi kors! Den helige Paulus varnar oss: (Fil 3:18-19) ”Många – jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar – är fiender till Kristi kors, de lever så att de slutar i fördärvet, deras gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska.” 

Vi vill inte bli Kristi kors´ fiender! Och Gud hjälpe oss, att ingen av oss någonsin blir det! Hur skall vi då bära korset så, att det uppskattas av Gud? 

Den helige Franciskus ger oss den främsta förebilden. Han bar korset enligt Jesu vilja, enligt Guds förväntningar. Just genom det vardagliga bärandet av korset blev han Kristuslik. Han fick till och med stigmata av Gud, sårmärken som bekräftade att han verkligen gick i Jesu spår.  

Låt oss då lyssna på den helige Franciskus´ av Assisis ”Brev till alla troende”, ett brev riktat till alla människor, även till dig och mig idag.  

”Detta Faderns Ord, så värdigt, heligt och ärorikt, sändes av den högste Fadern från himlen genom den helige ängeln Gabriel ned i den heliga och ärorika jungfrun Marias sköte, ur vilket han verkligen antog vårt mänskliga och bräckliga kött. Fast han var oändligt rik, valde han själv tillsammans med den saliga Jungfrun, sin moder, fattigdomen i denna värld. Och strax före sitt lidande har han med sina lärjungar firat påsken, då han tog ett bröd, sade tacksägelsen, välsignade och bröt det och sade: ”Ta och ät, detta är min kropp”. Och han tog kalken och sade: ”Detta är mitt blod, det nya förbundets blod, som för er och för många skall utgjutas till syndernas förlåtelse.” Därefter bad han till Fadern och sade: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt”. Och hans svett droppade som blod ner på marken. Men han rättade sin vilja efter Faderns vilja och sade: ”Fader, låt din vilja ske; inte som jag vill, utan som du vill”. Denna Faderns vilja var att hans välsignelse och ärorike son, som han har givit åt oss och som föddes för oss, genom sitt eget blod skulle offra sig själv som ett slaktoffer på korsets altare. Han, genom vilken allting har blivit till, gjorde det inte för sin egen skull, utan för våra synder, och lämnade därmed ett exempel för oss för att vi skall följa i hans fotspår. Och han vill att vi alla genom honom skall befrias och att vi tar emot honom med ett rent hjärta och en kysk kropp. Men endast få människor vill ta emot honom och bli frälsta genom honom, fast hans ok är skonsamt och hans börda är lätt. 

De som inte vill smaka hur söt Herren är och älskar mörkret mer än ljuset, eftersom de inte vill uppfylla Herrens bud, är förbannade. Om dem säger profeten: ”Förbannad är den som viker från dina bud.” Men, o, hur saliga och välsignade är inte de som älskar Herren och gör så som Herren själv säger i evangeliet: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och din nästa som dig själv.” 

Låt oss alltså älska Gud och tillbedja honom med rent hjärta och rent sinne, för han önskade detta över allt och sade: ”Sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning”. 

Amen.

pater Rafał Zarzycki OFMConv