Predikan 3 Påsksöndagen 2022

Predikan 3 Påsksöndagen 2022

Apg 5:27-32, 40b-41, Ps 30, Upp 5:11-14, Joh 21:1-19 (Joh 21:1-14)

Kära bröder och systrar!

Vi är alla Människofiskare!

Jesus sände ut sina apostlar för att gå ut över hela världen, och förkunna det glada budskapet om Hans död och uppståndelse, om Hans seger över synden och döden! Apostlagärningarna berättar om, att de som inte trodde på Jesus, förbjöd Jesu lärjungar att tala i Hans namn. Apostlarna fick lida genom att de förhördes och pryglades. Ändå var de ”glada över att de befunnits värdiga att förnedras för Namnets skull.” Apostlarna blev nämligen styrkta av Jesus den uppståndne av hans nåd. Deras mod och glädje vittnade om att de hade mött den levande Jesus! 

Dagens evangelium berättar om ett av apostlarnas första möten med Jesus efter Hans uppståndelse. Innan de mötte Jesus såg de ingen mening med Jesu korsfästelse och död. De glömde sin kallelse att bli människofiskare. Istället för att fiska människor gick de tillbaka för att fånga vanliga fiskar, såsom de hade gjort innan Jesus kallade dem: ”Simon Petrus sade till de andra: »Jag ger mig ut och fiskar.« De sade: »Vi följer med dig.«” 

Petrus – ledare för ”människofiskarna”, enligt Jesu ord i Matt. 4:19, är här tillbaka i sitt tidigare liv som vanlig fiskare. Han jobbar på natten – som vissa av oss gör även i dag. Fisket går dåligt. Utan Jesus blir det ingen fångst – det lärde han sig för länge sedan då Jesus den första gången utförde detta under. (Luk. 5:1-11) Nu upprepas scenen. Alla minns hur Petrus tre gånger svek sin Mästare på skärtorsdagens kväll. (Mark. 14:66-72) Vad hände nu? 

I antikens orientaliska värld skulle ett rättsligt beslut upprepas tre gånger innan det var giltigt. Jesus bekräftar den juridiska myndighet och det herdeämbete han tidigare gett till Petrus. (Matt. 16:18-19) I botens sakrament, Bikten, lär vi oss alla samma sak: 

Jesus välkomnar oss tillbaka i sin tjänst, för även vi är Kristi ställföreträdare på den plats och i den uppgift där Gud har placerat oss.

Just då kom Jesus för att förnya lärjungarnas kallelse. Det var vid Tiberiassjön, alltså på samma plats som förr, vid det första av alla möten. 

Apostlarna fiskade hela natten, men utan något resultat. Vi kan väl lätt föreställa oss deras besvikelse, ansvar och hunger. Men när Jesus kom fångade de mängder av fisk! Ja, Jesus välsignar oss, vårt arbete och vår möda. Utan Honom ser vi ingen mening, och utan Honom finns ingen välsignelse, inget resultat! 

Och fiskfångsten var enorm: 153 fiskar! Den helige Augustinus försöker förklara siffran. 153 alla hela tal upp till talet 17. Antalet 17 är summan av 10 och 7. Siffran 10 symboliserar Guds Lag i tio Guds bud, och siffran 7 syftar på den helige Andes sju gåvor. Jesus kom för att uppfylla Lagen och för att göra den levande genom Guds helige Ande. 153 är då det symboliska antalet av fullkomligheten och heligheten. 

Man försökte förklara de 153 fiskarna på andra sätt. Antalet kunde innebära alla kända fiskarter på apostlarnas tid. På så sätt symboliserade fiskfångsten människor av alla länder och språk, Guds heliga folk. Hursomhelst, om apostlarna räknade fiskarna och Johannes skrev ner antalet i evangeliet, måste det enorma antalet 153 fiskar ha gjort stort intryck på dem! De upplevde ett mirakel och välsignelse från Jesus den uppståndne. Jesu lärjungar tänkte säkert på en annan fiskfångst som hade skett tidigare sedan Jesus kallade dem vid Tiberiassjön. Om detta kan vi läsa i Lukas-evangelium (Luk 5:1-11). Också då har lärjungarna ”hållit på hela natten utan att få något.” (vers 5) Jesus kom och visade var någonstans skulle de fiska i sjön. När de lydde Herren fångade de många fiskar. Lukas skrev att lärjungarna ”drog ihop en väldig mängd fisk”; ”näten var nära att brista”; ”man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka.” (v. 6-7)

Också i detta ser kyrkoläraren Augustinus en viktig symbol. Alla fångade fiskar symboliserar alla kristna i hela världen, goda och onda. Syndens tyngd utsätter Kyrkans skepp för faran att sjunka ner i djupet, i mörkret. Alla villoläror och olydnad i kyrkan river och trasar näten, alltså att våra egna överträdelser skadar Kyrkan. I den första fiskfångsten sa Jesus ”Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där” och i den andra sa Herren: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten.” 

Jesu ord ”lägg ut näten där” skulle innebära de kristna i hela världen, både de goda och de onda. Herrens ord ”kasta ut nätet på högra sidan” skulle syfta på något annat. Det som är på ”högra sidan” är motsatsen till ”vänstra sidan”. Jesus syftar på dem som kan träda in i himmelen, de som gjort det goda i livet.  De goda separeras från de onda, liksom Herren förklarade i liknelsen om den yttersta domen med getterna på den vänstra, och fåren på den högra sidan. 

Herren den uppståndne kommer med välsignelse. Han ger oss mening och mod i livet. Han ger oss tid för att vända om och tro. Hans första ord var ju ”omvänd er och tro på evangeliet”. Det samma säger han med sina tecken, och välsignar all vår möda, så att vi inte skall tappa modet, utan vittna om hans seger över synden och döden, och leva för evigt. 

Så var en människofiskare, Du också! AMEN. 

Pater Rafał Zarzycki OFMConv 

Pater Rafał Zarzycki

Pater Rafał ZarzyckiJag föddes den 29 december 1969 i Koszalin i norra Polen, och växte upp med min äldre bror Paweł i en liten by där som heter Sianów. Mina föräldrar Weronika och Rajmund arbetade som hängivna apotekare. De var exempel och förebilder för mig; att vara disponibel och öppen för alla behövande. 

Jag hade den stora glädjen att få goda lärare. Redan som barn fick jag lära mig självdisciplin och känslighet genom att spela violin. Violinläraren prof. Józef Dąbrowski präglade min personlighet. Han visade att resultat kommer med hårt arbete och tålamod. Genom musiken lärde jag mig att uttrycka min egen själ, att öppna mig inför andra.  

Som tonåring träffade jag jämnåriga från den katolska trosrörelsen Ljuset-Livet. Deras exempel och förebild i tro på Gud och på kyskheten, räddade mig från påverkan av den marxistisk-materiella propagandan, som fanns överallt på den tiden. Samtidigt bestämde jag mig för att bli franciskan.

När jag avslutade novitiatet år 1989 återfick vårt land demokratin. Gränserna öppnades och Kyrkan sände ut många för mission. Jag sändes till Sverige direkt efter prästvigningen år 1995. 

Men min vistelse i Sverige hade två mellanakter. 1999–2001 blev jag kallad till katekesundervisning i en stor församling i Gdynia i Polen. 2001 kom jag tillbaka till Sverige och snart blev jag ansvarig för församlingen i Linköping. År 2004 blev jag kallad till Polen igen, som vice-rektor i vårt franciskanska prästsemiarium i Lodz-Lagiewniki och direkt därefter, år 2008–2020 följde tolv intensiva år i postulatet i Gniezno i Polen där jag blev ansvarig för Ordens kandidater. 

Jag brukar säga, att nu började min ”tredje apostoliska resa”. Med Guds hjälp och Eva-Lotta Svenssons korrektur och goda råd, förkunnar jag Guds Ord i franciskansk enkelhet, genom att skriva och förkunna Guds Ord i predikan på det vackra språket svenska.