Predikan 11 söndagen under året 2021

Predikan 11 söndagen under året 2021

ELFTE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« B

Hes 17:22-24; Ps 92; 2 Kor 5:6-10; Mark 4:26-34

Senapskornet rymmer Himmelriket!”

Kära Bröder och Systrar!

”Tillkomme Ditt Rike” ber vi Gud i bönen ”Fader vår”. Har du funderat på vad ”Guds rike” egentligen innebär? Jesus förklarar det i korta ord. Budskapet måste vara mycket viktigt eftersom Jesus berättar om Guds rike i flera olika liknelser.

Guds rike har en väldig inre kraft. Jesus använder sig av ett litet frö för att förklara det. Ett litet senapskorn verkade på den tiden vara det allra minsta av alla frön. Människorna hade dock inte den biologiska och botaniska kunskap som vi idag har. Att få ett frö att skjuta upp var obegripligt. Det väckte häpnad, respekt och tacksamhet inför Gud som är livets Skapare och Herre, som ger livet och uppehåller det med mat och nåd. 

 ”Och Bonden – han sover! Den vilande mannen lär oss en viktig andlig läxa i dag: Guds rike är en gåva, vi kan inget göra för att förtjäna det. Vår lycka är, att vi vet att ”Gud låter oss vila vid gröna ängar, han leder oss och smörjer vårt huvud med olja. Vår Gud är en nåderik Gud.” (Psalt. 23) Tänker vi i dag på detta? Är vi tacksamma för livets små och stora under? Eller konsumerar vi bara det vi får och tycker att det är normalt och naturligt?

Det lilla fröet från Jesu liknelse uttrycker något mera. Det innebär en fantastiskt stor kraft. Den stora kraften står i kontrast mot det lilla fröet. Livets början är obetydligt, även gömt i jorden. Guds rike skjuter skott och växer – dag för dag med Guds hjälp. Det växer med tiden och med tålamod. Fröet förvandlas från det mikroskopiska till något stort, till ett tre meter högt träd där även andra får sitt skydd.

Vi skall inte missa i liknelsen att när säden mognar kommer skördetiden. ”Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.” Med dessa viktiga ord nämner Jesus den yttersta domen. Det är därför den helige Paulus kommentar: ”alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är…” Ja, aposteln förklarar även mera: ”och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont.” 

Skall vi oroas och bli rädda? Paulus hjälper oss med hoppfulla ord: ”Vi är alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren — vi lever i tro, utan att se. Vi är vid gott mod…” 

Vi skall sätta vårt hopp på Herren, den barmhärtige domaren. Då skall vi få liv av Gud. Om detta sjöngs i dagens Psaltarpsalm: ”De är planterade i Herrens hus och grönskar på vår Guds förgårdar.” Om vi växer i Guds närvaro kan vi vara säkra på det eviga livet i Gud: ”Ännu i hög ålder skjuter de skott, de är fulla av sav och kraft och vittnar om att Herren är rättvis, min klippa.” – i Honom finns ingen orätt.

Det lilla fröet, senapskornet uttrycker det dolda – Guds rike. Vi liknar alla ett frö. Vårt liv börjar just från en enda cell som delar sig och delar sig och växer av Guds nåd. Även Jesus ville börja sitt liv i sitt  Moderssköte. Vi skall tänka på att det lilla kan vara mycket viktigt. Vi skall våga vara små och låta oss ledas av Gud, så verkar riket i världen och nåden i ditt hjärta: 

”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. (Matt 18:3)” Amen.

pater Rafał Zarzycki