Predikan 11 söndagen under året 2021

Predikan 11 söndagen under året 2021

ELFTE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« B

Hes 17:22-24; Ps 92; 2 Kor 5:6-10; Mark 4:26-34

Senapskornet rymmer Himmelriket!”

Kära Bröder och Systrar!

”Tillkomme Ditt Rike” ber vi Gud i bönen ”Fader vår”. Har du funderat på vad ”Guds rike” egentligen innebär? Jesus förklarar det i korta ord. Budskapet måste vara mycket viktigt eftersom Jesus berättar om Guds rike i flera olika liknelser.

Guds rike har en väldig inre kraft. Jesus använder sig av ett litet frö för att förklara det. Ett litet senapskorn verkade på den tiden vara det allra minsta av alla frön. Människorna hade dock inte den biologiska och botaniska kunskap som vi idag har. Att få ett frö att skjuta upp var obegripligt. Det väckte häpnad, respekt och tacksamhet inför Gud som är livets Skapare och Herre, som ger livet och uppehåller det med mat och nåd. 

 ”Och Bonden – han sover! Den vilande mannen lär oss en viktig andlig läxa i dag: Guds rike är en gåva, vi kan inget göra för att förtjäna det. Vår lycka är, att vi vet att ”Gud låter oss vila vid gröna ängar, han leder oss och smörjer vårt huvud med olja. Vår Gud är en nåderik Gud.” (Psalt. 23) Tänker vi i dag på detta? Är vi tacksamma för livets små och stora under? Eller konsumerar vi bara det vi får och tycker att det är normalt och naturligt?

Det lilla fröet från Jesu liknelse uttrycker något mera. Det innebär en fantastiskt stor kraft. Den stora kraften står i kontrast mot det lilla fröet. Livets början är obetydligt, även gömt i jorden. Guds rike skjuter skott och växer – dag för dag med Guds hjälp. Det växer med tiden och med tålamod. Fröet förvandlas från det mikroskopiska till något stort, till ett tre meter högt träd där även andra får sitt skydd.

Vi skall inte missa i liknelsen att när säden mognar kommer skördetiden. ”Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.” Med dessa viktiga ord nämner Jesus den yttersta domen. Det är därför den helige Paulus kommentar: ”alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är…” Ja, aposteln förklarar även mera: ”och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont.” 

Skall vi oroas och bli rädda? Paulus hjälper oss med hoppfulla ord: ”Vi är alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren — vi lever i tro, utan att se. Vi är vid gott mod…” 

Vi skall sätta vårt hopp på Herren, den barmhärtige domaren. Då skall vi få liv av Gud. Om detta sjöngs i dagens Psaltarpsalm: ”De är planterade i Herrens hus och grönskar på vår Guds förgårdar.” Om vi växer i Guds närvaro kan vi vara säkra på det eviga livet i Gud: ”Ännu i hög ålder skjuter de skott, de är fulla av sav och kraft och vittnar om att Herren är rättvis, min klippa.” – i Honom finns ingen orätt.

Det lilla fröet, senapskornet uttrycker det dolda – Guds rike. Vi liknar alla ett frö. Vårt liv börjar just från en enda cell som delar sig och delar sig och växer av Guds nåd. Även Jesus ville börja sitt liv i sitt  Moderssköte. Vi skall tänka på att det lilla kan vara mycket viktigt. Vi skall våga vara små och låta oss ledas av Gud, så verkar riket i världen och nåden i ditt hjärta: 

”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. (Matt 18:3)” Amen.

pater Rafał Zarzycki 

Pater Rafał Zarzycki

Pater Rafał ZarzyckiJag föddes den 29 december 1969 i Koszalin i norra Polen, och växte upp med min äldre bror Paweł i en liten by där som heter Sianów. Mina föräldrar Weronika och Rajmund arbetade som hängivna apotekare. De var exempel och förebilder för mig; att vara disponibel och öppen för alla behövande. 

Jag hade den stora glädjen att få goda lärare. Redan som barn fick jag lära mig självdisciplin och känslighet genom att spela violin. Violinläraren prof. Józef Dąbrowski präglade min personlighet. Han visade att resultat kommer med hårt arbete och tålamod. Genom musiken lärde jag mig att uttrycka min egen själ, att öppna mig inför andra.  

Som tonåring träffade jag jämnåriga från den katolska trosrörelsen Ljuset-Livet. Deras exempel och förebild i tro på Gud och på kyskheten, räddade mig från påverkan av den marxistisk-materiella propagandan, som fanns överallt på den tiden. Samtidigt bestämde jag mig för att bli franciskan.

När jag avslutade novitiatet år 1989 återfick vårt land demokratin. Gränserna öppnades och Kyrkan sände ut många för mission. Jag sändes till Sverige direkt efter prästvigningen år 1995. 

Men min vistelse i Sverige hade två mellanakter. 1999–2001 blev jag kallad till katekesundervisning i en stor församling i Gdynia i Polen. 2001 kom jag tillbaka till Sverige och snart blev jag ansvarig för församlingen i Linköping. År 2004 blev jag kallad till Polen igen, som vice-rektor i vårt franciskanska prästsemiarium i Lodz-Lagiewniki och direkt därefter, år 2008–2020 följde tolv intensiva år i postulatet i Gniezno i Polen där jag blev ansvarig för Ordens kandidater. 

Jag brukar säga, att nu började min ”tredje apostoliska resa”. Med Guds hjälp och Eva-Lotta Svenssons korrektur och goda råd, förkunnar jag Guds Ord i franciskansk enkelhet, genom att skriva och förkunna Guds Ord i predikan på det vackra språket svenska.