Predikan 1 söndagen i fastan 2022

Predikan 1 söndagen i fastan 2022

5 Mos 26: 4-10; Ps 91: 1-2, 10-15; Rom 10: 8-13; Luk 4: 1-13

Kära bröder och systrar!

Din förtvivlan kan vändas i förtröstan.

På askonsdagen i onsdags, inleddes vår stora Påskfasta! Nu skall vi, fram till skärtorsdagen, betrakta och minnas Jesu Kristi frestelser. Detta är en viktig tid av välsignelse och nåd från Gud. De flesta av oss lever intensivt och då är det lätt att glömma det viktigaste i livet. 

Nu kan vi stanna med Jesus i öknens tystnad. Vi kan förnimma Hans egna frestelser och Hans seger över djävulen. Med Guds hjälp kan vi få nåden och hjälpen att ana, förnimma vad vår Frälsare genomled under dessa fyrtio dagar och nätter.

Vi förbereds nu för Påsken som är Guds seger över synden och döden. När vi blir ett med Jesus får vi nåden att segra med Honom över den onde som vill vilseleda oss med sina lockelser, frestelser och prövningar. 

Evangelium berättar denna söndag om att ”Jesus uppfylld av helig Ande och ledd av Anden”, frestades i öknen. Men detta var inte Jesu sista kamp: ”När djävulen hade prövat Honom på alla sätt lämnade han honom för en tid.”

Vi som har facit i hand, vet en hel del av allt det som väntade Jesus under hans tre års kringvandrande liv, där han undervisade, predikade, botade sjuka och uppväckte döda, innan han korsfästes bland rövare och mördare.

Medan vi lever prövas vi. Vi kämpar hela livet. När du ser tillbaka på ditt liv vet du att det finns en hel del tistlar i din rosenrabatt. Olika frestelser lockar. En fin position, hög lön, lyxigt materiellt och många vänner på Facebook. En bättre hustru, trevligare make, lydigare barn. Ett roligare liv, helt enkelt. Aldrig blir vi helt nöjda. 

Tack vare evangelisten Lukas beskrivning av Jesu prövningar, vet vi hur vår Herre och Frälsare prövades, och om Hans seger över djävulen. Genom detta får vi lära oss hur även vi skall vinna i Jesus. Detta är ett viktigt budskap för alla oss syndare. Ja, det glada budskapet om segern över våra prövningar!

Bönen visar sig vara det första och grundläggande i budskapet. 5 Mos berättar för oss om Israels förtryck i Egypten: 

”Då åkallade vi Herren, våra fäders Gud, och Herren hörde våra rop och såg hur vi förtrycktes, plågades och led. Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och lyftad arm, med fruktansvärd makt, med tecken och under.” 

Dagens Psaltarpsalm (Ps 91) betonar denna bönens värde, den förtrycktes rop. ”Han åkallar mig, och jag skall svara honom, jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.” Söndagens andra läsning ur Paulus´ brev till romarna ger oss ytterligare ett viktigt ljus. ”Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta – det vill säga trons ord, det som vi förkunnar.” Men… är det inte så att djävulen prövade Herren med Guds eget heliga Ord? Den onde citerade ju bibeltexter för att få Jesus att falla.  

Ja, Guds Ord kan användas på ett felaktigt och förvridet sätt! Jesus avslöjade hela tiden djävulens prövningar och Han höll för provet. Därför skall vi lägga märke till att aposteln Paulus har skrivit om: ”trons Ord, det som vi förkunnar”. Paulus´ skriver om Guds Ord enligt Kyrkans tolkning och interpretation och inte enligt någon annans. 

Dessutom nämner den helige Paulus två viktiga sätt att få räddning från Gud: ”mun” och ”hjärta”. ”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.” Och så återkommer bönens värde: ”Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.” När Herren blev frestad i öknen manipulerade djävulen med Guds Ord.  

Den onde började med att hänvisa till ”bröd” som är människans grundläggande behov. När Jesus förkastade denna frestelse började djävulen att locka med det som är människans högre behov: ”makt och härlighet”. När Jesus inte lät sig falla i denna fallgrop kom den onde med en ännu mera listig idé. 

Prövningen rörde nu det allra heligaste: alltså människans andliga behov. Alla de tre platser där Jesus frestades – öknen där nere, berget där uppe och Guds hus – är viktiga symboler. Det finns inte någon plats där vi kan undvika frestelser! Dessutom använde djävulen tre symboliska frestelseämnen. Enbart tre…

Men liksom en duktig målare endast behöver rött, blått och gult för att skapa alla ytterligare färger, kan den lystne frestaren alltid skapa något nytt försåt att fånga oss medHan ser oanade, obegränsade möjligheter att snärja oss.

Jesus valde under fastan de hungrigas hunger och de utsattas förtröstan på Gud. Då lämnade djävulen honom. Utan Guds hjälp skulle vi inte få någon möjlighet att räddas! Vi kan ju manipuleras även av Guds Ord, hörde vi! Hur skall vi överleva? 

Vi brukar be något ivrigare i motgångar och svårigheter, och kanske när fastan börjar. Kanske har vi bett och ber ännu ivrigare nu under dessa orostider med krig och pandemi. Idag uppmuntras vi till bön, inte enbart i nödläge. 

” (…) vi förtrycktes, plågades och led. Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och lyftad arm, med fruktansvärd makt, med tecken och under. Han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. Och nu kommer jag med det första av skörden från den mark som du, Herre, har gett mig.” 

Vi skall visa vår tacksamhet. Så lärde sig Israeliterna. Deras påsk var en påminnelse om det gamla förtrycket, om uttåget från slaveriet i Egypten. Och om den frihet och befrielse som gavs dem av Gud. Vår Påsk är Jesus själv. Han befriar oss från syndens fångenskap och ger oss samvetets frihet. Han förkastade den Ondes prövningar och Han segrat med uppståndelsen.

Blir vi ett med Jesus vinner vi seger i Honom. Låt oss inte glömma: 

”Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.” 

”Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.” 

”Herre, var med mig i nöden!”  

Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Amen. 

pater Rafał Zarzycki OFMConv