Kortpredikan, S. Paul Miki, präst, och hans följeslaga­re, martyrer, 6 februari 2019

Kortpredikan, S. Paul Miki, präst, och hans följeslaga­re, martyrer, 6 februari 2019

Heb 12:4-7,11-15 Ps 103:1-2,13-14,17-18a Mark 6:1-6

Två hinder på trons väg. Olika och ändå lika.

Människorna i Jesu hemstad tog anstöt av hans förkunnelse och under. Han hade ju levt mitt ibland dem, som ett barn bland deras egna barn. De kunde inte tänka sig en Gud så mänsklig och så nära.

Jesus säger att ”de inte ville tro”. Människo­bliv­an­det är den stora stö­testenen. Människor­nas förutfattade meningar om Gud hind­rar dem att tro.

Närheten fortsätter i den heliga kyrkan. Kan mänskliga ord i bibeln sam­tidigt vara Guds ord? Kan den kyrka som består av människor vara helig? Kan hostian[1], som till det ytt­re liknar vanligt bröd, vara Kristi kropp?

Ett annat hinder är att Herren använder lidande och motgångar för att forma och fostra sina lärjungar. Till en början tycks det vara ”mera till sorg än till gläd­je”.

De som bejakar det som prövningar kan i efterhand vittna om att det varit till hjälp, ofta nödvändig. De upp­täcker Guds goda avsikt att for­ma, helga och öppna våra ögon. Lidandet förenar med Kristi lidande. Inkar­nationens närhet fortsätter i hans lidandes närhet.

Martyrernas glädje vittnar om det. Men samma mönster finns i den dagliga pröv­ningen.   

Guds ”närhet” i prövningen är lika nära som Jesus var nära sina lands­män och som hindrade dem att tro.

Det är fienden som gör det till hinder. Guds närhet, både genom inkar­nationen och i lidandet, är hans kärlek, hans goda vilja.

Låt oss be om öppnade ögon. ”Utan helgelse får ingen se Her­ren”.

Närhetens källa och kulmen är den heliga eukaristin.

[1] Det konsekrerade och offrade brödet i mässan.

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar