Kortpredikan 9 september 2019

Kortpredikan 9 september 2019

Kol 1:24-12:3; Ps 62:6-7,9; Luk 6:6-11

Kristus botar mannen med en förtvinad högerhand. Kristus är Guds ”högra hand”, som helar människan. Mannens högra hand repre­senterar människan i hennes svaghet resp. kraft.

Den ”helade” människan ser vi i den glädje som lyser fram i Pauli brev. Paulus vittnar om honom som rymmer vishetens och kun­ska­pens alla skatter, men det står ännu under hoppets förtec­ken.

Men hoppet ger del av det vi hoppas på. Därför kan Paulus ock­så glädja sig över sina lidanden. Han lider dem i sitt eget kött, men "för hans kropp, som är kyr­kan".  

Aposteln talar om sina lidanden som något som "ännu fattas i Kristi lidanden". Det som är ”fullbordat” i Kristus, ”fullbordas” nu i hans kropp, som är Kyrkan. Lemmarna skall bli "fullvuxna i Kris­tus".

Kristi kropps lemmar har del i Kristi, huvudets, hemlighet, för att "låta Guds ord nå sin fullbordan".

Lidandet är en verklighet. Men när aposteln använder sin frihet, följer sin Herre och bär sitt kors, kan han förena sina lidanden med sin Herres. Påskens seger lyser igenom. "Kristus finns i er, hoppet om härligheten."    

Det är vad vi ”gör” och firar i varje eukaristi. Lemmarna förenar sina lid­an­den med huvudets, Kristi, lidande och offer. Och blir delaktiga av honom.

"Kristus finns i er, hoppet om härligheten."

                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar