Kortpredikan 9 mars 2019

Kortpredikan 9 mars 2019

Jes 58:9b-14 Ps 86:1-6 Luk 5:27-32

”Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter.”

Kan man tänka sig ett större och vackrare löfte än det profeten formulerar? – Människans liv som ”en vattenrik trädgård… ett käll­språng som aldrig tryter”.

Det är Herrens vilja med människan, formulerad redan av hans profet. Det är löftet till den som vänder om till Herren och hans bud, som vi hörde igår i de föregående verserna ur samma ka­pitel.

Det gäller alla, både tullindrivare, syndare - och fariséer. Det är de sjuka som behöver läkare.

Fariséns sjukdom är hans benägenhet att döma.

Men den som vill höra om nåden, men utan att det får några konse­kvenser, är också sjuk.

Det står om Levi att han läm­nade allt och följde rösten. Varken farisén eller den som syndar på nåden har egentligen lyssnat. De har inte sett den blick som såg på Levi.

Blicken är det gudomliga ljuset i den röst som kallar syndaren, men som kallar honom till helighet - för att fullborda pro­fetens löfte.

”Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter.”

                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar